Ekosysteemit tärkeitä isoille ja pienille yrityksille

Euroopan komissio valitsi Robocoastin Euroopan digitaaliseksi innovaatiokeskittymäksi (European Digital Innovation Hub, EDIH), jonka tehtävänä on lisätä valmistavan teollisuuden kilpailukykyä edistämällä digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa teollisuudessa tarjoamalla yrityksille palveluita osaamisen kehittämiseen, testaamiseen, verkostoitumiseen ja rahoituksen hankintaan.

Robocoast EDIH:ä koordinoi Prizztech Oy, jonka kumppaneina toimivat 15 suomalaista korkeakoulua ja kuusi kansallista asiantuntijaorganisaatiota.

Suomessa on noin 23 000 teollisuusyritystä. Digitalisaatio edistää teollisuusyritysten liiketoiminnan tuottavuutta, vastuullisuutta, turvallisuutta sekä johtamiskäytäntöjä, että mahdollistaa paremman innovointikyvykkyyden ja kasvun.

Toiminnan uudistaminen ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen on eurooppalaisille teollisuusyrityksille kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta välttämätöntä.

Robocoast tarjoaa palveluita lähellä asiakasta yhdeksässä maakunnassa ja on maantieteellisesti Suomen laajin EDIH. Robocoastin asiantuntijat ottavat yrityksiin aktiivisesti yhteyttä ja auttavat yrityksiä sellaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa, jotka yhdessä yrityksen kanssa nähdään tukevan liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä.

Keskeinen osa Robocoastin asiantuntijoiden työtä on välittää korkeakoulujen osaamista, testiympäristöjä ja TKI-resursseja yrityksille.

”Osaamista ja resursseja yhdistelemällä ekosysteemissä syntyy uusia ideoita, teknologioita ja ratkaisuja.”

Robocoastin kautta on tarjolla yli 30 testaus- ja laboratorioympäristöä yrityksille, joissa yritykset pääsevät yhdessä korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa testaamaan uusia teknologioita ja kehittämään digitaalisia ratkaisuja kansainvälisille markkinoille.

Tämän päivän globaalit markkinat ja nopeasti muuttuva kilpailutilanne ovat aiheuttaneet sen, että yritysten on vaikeampi menestyä yksin ja siksi tarvitaan useiden erilaisten toimijoiden yhteistä ongelmanratkaisutaitoa.

Tämä on yksi syy, miksi yritysten kannattaa kuulua innovaatioekosysteemeihin.

Ekosysteemit ovat tärkeitä kaiken kokoisille yrityksille. Osaamista ja resursseja yhdistelemällä ekosysteemissä syntyy uusia ideoita, teknologioita ja ratkaisuja. Ne tuottavat lisäarvoa, mikä vahvistaa yhteistä tarjoamaa ja jokaisen yksittäisen yrityksen tuottavuutta.

Robocoastin palvelupolku voidaan nähdä arvoketjuna sekä verkostona tai jopa toimitusketjuna, jossa korkeakoulut, verkostot ja teknologiayritykset tuottavat palveluita valmistavan teollisuuden yrityksille.

Pirita Ihamäki

FT, KTM kansainvälinen liiketoimintapäällikkö Robocoast EDIH

Mikko Puputti

KTM, johtaja Robocoast EDIH

Petteri Pulkkinen

tutkimuspäällikköjohtaja RoboAI Satakunnan Ammattikorkeakoulu

Tarmo Lipping

Prof., Porin yliopistokeskuksen johtaja