Eläkeläisten vaikeuksiin on etsittävä ratkaisuja

Eläkeläisistä puhutaan usein tavalla, joka antaa vaikutelman hyvin samanlaisesta joukosta ihmisiä. Kuitenkin tuota joukkoa yhdistää lähinnä elämänvaihe, jossa ihminen on eri syistä joko kokonaan tai osittain siirtynyt pois työelämästä.