Eläketurvakeskus pelottelee turhaan - rahoituspohja ei ole romahtamassa

Suurlevikkinen lehti julkaisi ennen joulua puolentoista sivun henkilöhaastattelun uudesta pääministeristä Sanna Marinista.

Artikkeliin oli istutettu provokatorinen ETK:n väittämä "Eläkkeiden rahoituspohja on romahtamassa. ETK:n laskelman mukaan riittäisi, että syntyvyys palaisi vuoden 2012 tasolle. Silloin Suomessa syntyi 59 493 vauvaa".

Väittämä on sitä samaa ETK:n harrastamaa pelottelua kun mitä se harrasti jo ennen suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymistä.

Väliaikaiseksi, 2-3 vuodeksi, käyttöönotetun "taitetun palkkaindeksin" poistolla pelottelu on saman pelottelun jatkumoa. ETK:n mielestä poisto vaatisi työeläkemaksujen korottamista. Ei vaadi.

Nyt se pelottelee syntyvyyslukujen pienentymisen johtavan "romahdukseen". Ei johda.

Jotta keskustelu pysyisi objektiivisena, todettakoon että tällä hetkellä eläkerahastojen kokonaismäärä on 210 miljardia. Määrän vuotuinen tuotto - näinkin huonosti hoidettuna - on liki 10 miljardia. Kaiken kukkuraksi sijoituksista vajaa 80 % on suunnattu ulkomaisiin kohteisiin vaikka kotimaisen pk-yrittäjyys potee kroonista pääoman puutetta.

Tulkoon myös mainituksi, että jos esimerkiksi huomisesta lähtien niin työnantajat kuin - tekijät sekä valtio lopettaisivat työeläkemaksujen maksamisen (29,3 % palkoista), niin kassavarat riittäisivät - siis ilman em. maksuja - 8 vuodeksi.

Mainittakoon myös se, että eläkeläinen maksaa keskimäärin lähes 10 prosenttiyksikköä korkeampaa veroastetta kun vastaavan palkkatulon saaja. Tämä eläkeläisille ankarampi verotus kartuttaa valtion verotulokertymää noin 2 miljardia, mikä tuloutetaan valtiolle "ohi" eläkerahastojen.

Eläkeläisten korkeampi verottaminen on perustuslain 2. luvun 6 §:n vastainen, sillä mitään kansanosaa ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan.

Taitettu indeksi ja palkansaajiin nähden korkeampi veroaste kurittaa kuukausittain 1,5 miljoonaa eläkeläistä; tämän hyvinvointivaltion rakentaneita.

Heikki Elonheimo