Elämänkatsomustieto kaikille

Kouluissamme on nykyisin puute yhdenvertaisuudessa. Nimittäin oppilaan katsomusaine on sidottu oppilaan uskonnolliseen asemaan, mutta oudon epäsymmetrisesti niin, että jokainen voi valita uskonnon eli pääasiassa evankelisluterilaisen opetuksen, mutta kirkkoon kuuluva ei saa valita muuta katsomusainetta.

Ei siis elämänkatsomustietoa, vaikka niin haluaisi.

Lukiossa 16-vuotias voi valita itse muut valinnaisaineensa ja senkin, hakeeko ylipäätään lukioon, mutta ei voi valita katsomusainettaan, jos kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon, eivätkä huoltajat anna lupaa erota siitä. Lisäksi oppilaat erotellaan ryhmiin näkyvästi sen mukaan, mitä uskontokuntaa edustaa.

Tämä sotii selvästi henkilösuojaa ja yksityisyyttä vastaan.

Kouluopetuksen pitäisi olla tieteellisesti perusteltua sekä neutraalia eri uskonnoista ja poliittisista virtauksista. Politiikkaa kouluissamme ei suvaitakaan, mutta uskonnolliset katsomukset ovat saaneet pitää erivapautensa.

Uskonnon opetus on myös kirkon jäsenille pakollinen aine ilman valinnan mahdollisuutta. Elämänkatsomustieto on tyyten suljettu kirkkoon kuuluvilta.

Tällainen käytäntö pitäisi olla 2020-luvulla jo menneisyyttä yhteiskunnallisesti rahoitetussa koulussa, jonka pitäisi olla katsomuksellisesti neutraali.

Nykykäytäntö antaa myös seurakunnille mahdollisuuden mennä kouluihin aamunavauksia pitämään ja useimmissa kouluissa kirkossakäyntikin on itsestään selvyys. Sitä ei paheksuta. Voi vain kuvitella, miten kävisi, jos koululuokkia käytettäisiin puolueiden tilaisuuksissa.

Uskonnon opetus ei ole opetussuunnitelman mukaan enää tunnustuksellista, mutta lyhytkin uskonnon oppikirjojen selailu kertoo aivan muuta.

Taloustutkimuksen vuoden 2020 mielipidekyselyssä 79 prosenttia vastaajista kannatti elämänkatsomustiedon avaamista kaikille. Nuorissa kannatus oli peräti 86 prosenttia. ET:n avaaminen sai enemmistön tuen kaikkien puolueiden kannattajissa paitsi kristillisdemokraateissa.

Kirkkoon kuuluu enää 68 prosenttia kansasta ja osuus vähenee tasaisesti.

Elokuun lopussa joukko yksityisiä kansalaisia teki kansalaisaloitteen ET:n avaamisesta kaikille. Se löytyy netistä kansalaisaloite.fi -sivulta.

”Elämänkatsomust- ieto on tyyten suljettu kirkkoon kuuluvilta.”

Yki Räikkälä