Enemmän kuin osiensa summa

Sanotaan että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Maankäytön suunnittelussa, tutummin kaavoituksessa, hyvin suunniteltu on sitäkin enemmän.

Eurajoen kunta on tänä päivänä maapinta-alaltaan yli 500 neliökilometrin kokoinen. Meillä on 39 elävää kylää ja viisi taajamaa, joista kaksi on kirkonkylää. Yhteensovitettavaa siis riittää. Kunnan maankäyttöä ohjaamaan on laadittu lukuisia osayleiskaavoja, rantayleiskaavoja ja keskustaajamissa asemakaavoja. Monella kunnan osa-alueella maankäyttöä ohjaa kuitenkin vain maakuntakaava. Yhtenäinen kunnan kattava visio puuttuu valikoimasta.

Kunnan määrätietoisen kehityksen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää saada vireille koko kunnan kattava yleiskaava. Se on parhaimmillaan asiakirja, jossa prosessi on tärkeämpi kuin määränpää. Yleiskaavan laadinta toimii kunnassa keskustelunavaajana ja auttaa vetämään yhteen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden keskeisimpien lakien asettamat reunaehdot. Sekä tietenkin yhdistää kunnan eri osat toiminnallisesti toisiinsa. Yleiskaava on enemmän kuin osiensa summa.

Lisäksi kunnan maankäytönsuunnittelun laatua nostaisi se, että kunnan viranhaltijoiden joukossa olisi oma kaavoitusarkkitehti, joka laatisi kaavat kunnan hallituksen alaisuudessa.

Tällä hetkellä kaavoitus ostetaan Eurajoella konsulttipalveluna. Konsultti osaa toki prosessin kuin omat taskunsa, mutta koska laadukkaan kaavaprosessin läpiviemiseen tarvitaan läsnäoloa ja paikallistuntemusta, olisi kunnan oma viranomainen huomattavasti parempi ratkaisu.

Hanna Elo

Arkkitehti, Eurajoki