Energia ja ilmastosaasteet

Nykyinen energian käyttö ja tulevaisuuden suunnitelmat ilmastoon liittyen, meillä harvaan asutussa Suomessa ovat selviä poliittisia hätäratkaisuja ja pisteiden keräilyä, joiden varaan mitään kestävää ja taloudellista ei voida rakentaa.

Kaasua ja sähköä ajetaan kansalaisia mm. jatkuvilla polttoaineverojen nostoilla uhkaillen uusien kalliiden kulkuneuvojen käyttäjiksi. Jakelu- ja latausasemien sekä autojen oudon tekniikan myötä autoilun riskit myös moninkertaistuvat, kun niiden turvallisuudesta ei ole tietoa ja kokemukset autojen käytöstä ja kelpoisuudesta ympärivuotisessa liikenteessä ovat olemattomat. Sähkö- ja kaasuautojen räjähdykset liikenneonnettomuuksissa on selvä tulevaisuuden näkymä, jolle ei kukaan voi tehdä mitään.

Ilmastopoliittiset syyt Suomessa eivät tue minkäänlaista hätäilyä ilmastoasioissa. Suuria ydinlaitoksia on tulossa käyttöön ja ydintekniikka on aivan varmasti Suomen tulevaisuutta ja niiden myötä myös polttolaitoksista voidaan aikanaan luopua, joka on oivallettava, sillä tekniikka kehittyy. Käytettyä polttoainetta on varastoituna, joka aikojen kuluessa voidaan ottaa jopa kierrätykseen, joka kaasujen ja akkujen käytöllä ei ole mahdollista.

Pienempitehoiset laitokset olisivat ydinrakentamiseen erinomainen ratkaisu, sillä viranomaisten aikanaan hyväksytystä laitossarjasta voidaan valita ja rakentaa nopeasti suurempiakin laitosyksiköitä.

Nykyisissä Olkiluodon BWR- laitoksissakin on suojarakennuksen sisällä reaktorin paineastiassa neljä itsenäisesti rinnakkain ohjattua reaktoria, miltä pohjalta reaktoreita voisi helposti monistaa ja reaktorin sisäisen vesikierrätyksen sekä polttoainenippujen rakenteiden myötä laitoksia fyysisesti pienentää.

Maailman suurimpia TVO 3 -maksiprototyyppejä ei enää Suomeenkaan kaavailla, josta aikoinaan heti tiedon saatuani tein arvioni aitojen korosanojen säestyksellä.

Painevesireaktoreiden suhteen voidaan tehdä vastaavia rakennesuunnitelmia, mutta ei mitään muutaman megawatin minireaktoreita, jotka ovat jo kestävyys ja käyttöikä huomioiden turhia rakennelmia.

Fuusioreaktoritkin ovat työn alla, mutta niiden miljoonien asteiden lämpötila, jossa vetyisotooppien yhdistyminen heliumiksi ja jatkuvaksi fuusioksi, kuten auringossa tapahtuu, sekä saadaan tuottamaan energiaa enemmän kuin ne kuluttavat, ei ole ratkaistu. Laitosten käyttöikä on laitosten valtava lämpötila huomioiden myös arvoitus ja lopullinen pitkän käyttöiän omaava laitosmalli voi arvioni mukaan sortua yksinkertaisesti mahdottomuuteen.

Kaikki polttaminen tuottaa ilmastopäästöjä. Maakaasu on suurimmaksi osaksi metaania, biokaasukin lähes 70 prosenttisesti, joka on jopa satakertaisesti pahempaa ilmastokaasua ilmaan päästessään kuin hiilidioksidi, jota ne myös polttaessa tuottavat.

Kaikessa polttamisessa syntyy myös typpioksidipäästöjä, joka reagoi ylimmässä ilmastossa suojanamme olevan otsonikaasun kanssa ja tulee alas typpihappona. Ylintä ilmastoa on erityisesti suojeltava ja mm. auringon aiheuttamia säteily- ja ilmastohäiriöitä lisäävä otsonikato estettävä.

Ilmaston lämpeneminen on myös hoidettava ja kaasujenkin polttoa vähennettävä, eikä matkia saksalaisia.

Eduskunnan energiaharhailijoiden olisi syytä ottaa kunnon aikalisä ja laitettava paineita kestävämmän tekniikan tutkijoille ja suunnittelijoille, sekä sijoitettava rahat todella puhtaan ilmaston ja tulevaisuuden rakentamiseen.

”Eduskunnan energiaharhailijoiden olisi syytä ottaa kunnon aikalisä ja laitettava paineita kestävämmän tekniikan tutkijoille ja suunnittelijoille.”

Kalervo Körkkö