Energia on politiikkaa maakuntatasollakin

Kirjoittaja ei muistele
hyvällä kymmenen vuoden
takaista Satakunnan maakuntakaavan täydentämistä tuulivoiman kannalta.
Kirjoittaja ei muistele hyvällä kymmenen vuoden takaista Satakunnan maakuntakaavan täydentämistä tuulivoiman kannalta. Kuva: arkisto/Mirja Kauppila-Laine

Noin kymmenen vuotta sitten Satakunnan maakuntakaavaa täydennettiin vaihekaavalla, jossa hyväksyttiin 17 aluetta tuulivoiman tuotantoon. Pitkässä valmistelussa tuulivoimalle luontaisesti soveltuvista alueista karsiutui noin puolet.

Valitettavasti suuria ja tänäkin päivänä haluttuja tuulivoiman tuotantoalueita karsittiin jo luonnosvaiheessa mielestäni mielikuvituksellisin perustein.

2000-luvun alussa tuulivoimaa vastustettiin myös vihreästi ajattelevien virkamiesten keskuudessa. Oikeastaan kaikkia energiamuotoja vastustettiin ympäristönsuojelun nimissä. Nyt vastustajat ovat muuttuneet yllättäen kannattajiksi.

Lintudirektiivistä löytyi aina sopiva pykälä, jolla alueita saatiin pois kaavaluonnoksesta. Esimerkiksi Siikaisissa hyvin harvaan asutulla metsäiselle alueelle oli valmisteltu suuri kymmenien voimaloiden tuotantoalue. Meistä kaavatoimikunnan luottamushenkilöistä alue oli kaikkein paras.

Valmistelussa mukana ollut virkamies löysi kuitenkin futuristisen epäämissyyn. Alueen pohjoispuolella noin 20 kilometrin päässä Etelä-Pohjanmaan puolella oli Natura-suo, johon ”etelästä lentävät” linnut mahdollisesti suuntaavat. Ne voivat matkalla törmätä voimalaroottoreihin.

Koko maakuntaraja-alue on täynnä suuria soita. Mistä linnut tietävät lentää juuri Natura-suolle? Maalaisjärki sai väistyä ideologian tieltä ja alue poistettiin kaavasta.

Toinen suuri alue hylättiin kuikkalintuihin kuuluvan kaakkurin mahdollisen lentosuunnan takia. Kaakkurin metsälampireviiri oli tuulivoima-alueen ulkopuolella. Mutta lintu voi lähteä kalastamaan merelle ja silloin se voi lentää tuulivoimala-alueen läpi. Alue poistettiin listalta.

Kaakkuri on toki mitä sympaattisin lintu.

Kun alue on merkitty vahvistetussa maakuntakaavassa tuulivoiman tuotantoalueeksi, se nopeuttaa vuosilla lupamenettelyä.

Poliittisten virkamiesten rooli kaavoitus-, lupa- ja valvontavirastoissa on merkittävä. Toimet eivät näy juuri lainkaan mediassa. Yrittäjät, jotka useimmiten ovat viranomaispäätösten kohteena, tyytyvät hammasta purren kohtaloonsa.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos