Energiaturpeen saanti on varmistettava – kyse on huoltovarmuudesta

Kansanedustajan mukaan on toivottavaa, että energiaturvetta olisi saatavilla myös jatkossa, vaikka sen tuotanto vähenee. Turve toimii hyvänä sidosaineena kattiloissa, kun haketta poltetaan. Sen ansiosta polttokattilat pysyvät myös puhtaampina. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Energiaturpeen verotus kaksinkertaistui vuoden alussa. Ensi vuonna voimaan tulee lisäksi lattiahintamekanismi, joka sekin nostaa verotusta, jos päästöoikeuksien hinnat ovat matalia. Turvetuotannon kannattavuus laskee jatkossa entisestään. Kaiken tämän takia turvetuotanto vähenee nopeammin kuin edes hallitusohjelmassa on kirjattu. Toistaiseksi turvetta on korvattu lähinnä ulkomaisella hakkeella.

Hallituspuolueiden edustajat kentällä tarjoavat turvetuotannosta elantonsa ja lämpönsä saaville teetä ja sympatiaa. Sanat ja teot eivät kuitenkaan kohtaa. Vaaliohjelmissa turvetuotanto halutaan lopettaa jopa neljän vuoden sisällä. Toisaalla taas on nostettu käsiä pystyyn ja todetaan ettei mitään voisi enää tehdä. Ikään kuin tässä ei olisi kyse poliittisista valinnoista.

Turvetuotannon alasajo alkoi viimeistään vuonna 2000, kun suuri valiokunta päätti arvalla, että turve on uusiutumaton luonnonvara. Ruotsissa päätettiin toisin ja verotuksen sijaan siellä turvetuotantoa jopa tuetaan sähkösertifikaateilla.

Turpeen demonisointi on saanut Suomessa liian suuret mittasuhteet. Sitä ajetaan alas nopeammin kuin pystytään esittämään korvaavia vaihtoehtoja ja alasajon seurauksena myös turpeen muut tärkeät käyttötarkoitukset kuten kasvuturve ja kuiviketurve ovat uhattuna. Nyt tarvitaan ratkaisuja, joilla näitä lyhytnäköisen politiikan haittoja saadaan minimoitua.

Energiaturpeen saanti on huoltovarmuuskysymys. Ei ole järkevää tehdä poliittisia valintoja, jotka tekevät meidät riippuvaisiksi ulkovalloista. Kylmiä talvia on edessä jatkossakin. Tammikuun kovina pakkaspäivinä saimme havaita, kuinka riippuvaisia olemme Venäjältä tuodusta energiasta.

On toivottavaa, että energiaturvetta olisi saatavilla myös jatkossa, vaikka sen tuotanto vähenee. Turve toimii hyvänä sidosaineena kattiloissa, kun haketta poltetaan. Sen ansiosta polttokattilat pysyvät myös puhtaampina.

Yhtenä ratkaisuna turvata polttoturpeen varmistava tuotanto olisi myöntää turpeelle verovapaus, jos polttokattiloissa poltetaan turvetta 10-20 prosentin edestä. Näin varmistettaisiin muun aineksen tehokas palaminen ja vähennettäisiin tarvetta puhdistaa polttokattiloita.

Suomalaisessa energiapolitiikassa tarvitaan nyt ryhtiliike. Lyhytnäköisille ja harkitsemattomille päätöksille ei enää ole varaa.

Jari Koskela

Kansanedustaja (ps.)