Ensimmäiset hyvinvointivaalit, mitä se tarkoittaa?

Aikamme ensimmäiset hyvinvointivaalit ovat 23.1.2022, mitä se tarkoittaa?
Olen tehnyt hoitotyötä työikäisten sekä vanhusten parissa yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Pääasiassa olen työskennellyt Rauman kaupungin palveluksessa eri työtehtävissä.
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena pidän tärkeänä, että palvelun laatu ja saatavuus ovat taattuja. Mikään näistä ei toteudu ilman motivoitunutta, sitoutunutta ja osaavaa sotealan ammattilaista, pelastustoimen ammattilaisia unohtamatta.
Pelkona meillä on kuitenkin hoitoalalla oleva työvoimapula. Tämän takia koulutusta tulisi lisätä. On eläköitymistä, mutta myös alan vaihtoa työn arvostuksen puutteen takia. Resurssit eivät riitä ja vastuu on suuri. Miten saada lisää työvoimaa, jotta voidaan ylläpitää palvelut sekä laadukas hoitotyö? Tämän takia työssäjaksaminen on tärkeä asia, että työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta.
Terveydenhoitoon sekä -palveluihin pääsy hoitotakuun puitteissa luovat hyvinvointia yhteiskunnassa. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus näihin palveluihin, kun tarve on. Palveluihin tulisi päästä matalalla kynnyksellä sekä yhdenvertaisesti tasa-arvon puitteissa.
Nyt korona-aikana digipalvelut ovat roimasti lisääntyneet ja uskon että tämä tulee vielä enemmän kasvamaan. Olen itsekin hoidellut terveysasioitani digiversion kautta ja se on tuntunut hyvältä ja helpolta. Toki toivon, että näihin palveluihin saisi mahdollisesti ohjausta varsinkin iäkkäämmät henkilöt, jos he ovat itse digiasioista kiinnostuneita ja asia hoituisi sitä kautta.
On siis varmistettava, että palvelut pysyvät esteettöminä kaikille. Kaikkien pysyminen mukana digitalisaalisessa kehityksessä varmistaa yhdenvertaisuuden.
Tämän takia haluan ajaa asiaa, että hoitoon pääsee lähelle esim. akuutissa asiassa, oli kyseessä fyysinen tai psyykkinen asia. Myös suunterveydenhuollon tulisi kuulua tähän.
Hoitoon pääsy tulisi olla lähellä olevaan terveyskeskukseen. Hienoa, että Lapin terveysasema on edelleen käytössä lappilaisilla!
Asun perheeni kanssa vanhassa Raumassa, ja siksi pidän erittäin tärkeänä, että palo- ja pelastuspalveluiden saapuminen palopaikalle on nopeaa. Emme voi hyväksyä sitä, meillä täällä Raumalla ei olisi omaa palo- ja pelastusasemaa.
Itse toivoisin, että ilta- ja viikonloppuvastaanottoja olisi Raumalla mahdollisuuksien mukaan, sekä lisättäisiin puhelinasiakasneuvontaa ja digitaalisia palveluita käyttäjälähtöisesti ottaen huomioon asiakaan hoidontarve. Myös palveluseteleiden käyttöä yksityisille sektoreille tulisi mahdollisuuksien mukaan lisätä ja mahdollistaa.
Ennaltaehkäisevä hoitotyö neuvolasta lähtien aina kouluihin, työssäkäyviin sekä ikäihmisiin on tärkeää työtä. Ennaltaehkäisevä ja oikea-aikainen hoito on myös taloudellisesti kannattavaa.
Eräs terveydenhoitoalan henkilö joskus ehdotti terveyspalvelu-bussia, joka liikkuisi “periferiasta toiseen”. Bussissa olisi lääkäri, hoitaja, röntgenpalvelut sekä mahdollisuus peruslabroihin. Tämä idea kuitenkin jäi silloin toteutumatta Eurajoki-Rauma-Lappi välillä. Olisiko tässä ideaa ja löytyisikö tekijöitä?
Hyvinvointialueen päättäjät päättävät siitä, millaisia palveluita ja miten niitä jatkossa tarjotaan.
Jos minut valitaan, lupaan ajaa asiaa, että hoitoon pääsee tarvittaessa, asuinpaikasta riippumatta.
Olemme kaikki aivan uuden asian edessä. Hyvinvointivaltiota uudistetaan tavalla, jota meidän sukupolvemme ei ole koskaan nähnyt.
Nyt ensimmäiset aluevaltuustot pääsevät luomaan aivan uusia hyvinvointialueita. Se on suuri vastuu, mutta myös mahdollisuus ajatella ja toimia uudella tavalla.
Vuosi vaihtui 2022 ja meidän raumalaisten sekä satakuntalaisten on kehityttävä jatkuvasti, jotta säilytämme tämän hyvinvoinnin. Kannustamme nuoria opiskelemaan, perustamaan perheen, tehdä sitä työtä josta pitää, oli se sitten yrittämistä tai hoivaamista – tai kaikkea siltä väliltä. Tekemällä töitä rakennamme yhteiskuntaa. Siksi tarvitsemme nyt tämän uudistuksen, joka tukee ja turvaa tasa-arvoisesti meitä kaikkia satakuntalaisia, mutta myös koko Suomen kansaa nyt ja tulevaisuudessa.
Jotta saamme näitä palveluita, tarvitsemme siihen osaavan henkilöstön. Tämän takia sote- ja pelastustoimen henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on tärkeä asia aluevaaleissa.
Palvelujen toimivuus, saatavuus, seitsemässä päivässä kiireettömään hoitoon sekä esteettömyys ovat asioita joita tulen ajamaan näissä vaaleissa. Pyrin osaltani myös siihen, että palvelut ovat saatavilla silloin ja siellä, missä niille on tarvetta.
Näissä aluevaaleissa valitut valtuutetut saavat vastuulleen sotepalvelujen sekä pelastustoimen kehittämisen ja tulevaisuuden sekä hyvinvointialueiden rakentamisen. Tämä on erittäin tärkeä ja suuri asia kaikille meille satakuntalaisille mutta varsinkin meille raumalaisille.

Anne Holgeri
aluevaaliehdokas (sd.), Rauma