Entinen nuori, seniori vai ikäloppu?

Milloin vanhuus alkaa? Tätä kysyimme Satakunnan vanhusneuvoston järjestämän yleisötapahtuman osallistujilta. Kyselyyn vastanneiden lähes 80 henkilön mukaan vanhuus alkaa 60–100+ -vuoden iässä. Yksittäisistä ikävuosista eniten kannatettiin 75 vuoden ikää vanhuuden alkamisiäksi, ja toiseksi eniten kannatettiin 80 vuoden ikää.

Vain harva koki vanhuuden alkamisiän sijoittuvan 60–69 ikävuoden väliin.

Vaikka kyselymme otos ei ole kattava, kuvaavat vastaukset hyvin ikääntymisen kokemusta ja sen suhdetta erilaisiin määritelmiin. Vanhuus kytketään usein eläkeikään, joka alkaa vuonna 1954 tai sitä ennen syntyneillä 63 vuoden iässä.

Vuoden 1954 jälkeen syntyneillä eläkeikä nousee portaittain. Kokemus ikääntymisestä vaihtelee kuitenkin yksilöllisesti. Vanhusneuvoston yleisötapahtuman osallistujat toivat esiin, että jokaisen vanhuus on hyvin henkilökohtainen ja yksilöllinen asia.

Vastausten mukaan vanhuus riippuu myös asiayhteydestä, sillä vanhuus ei katso ikää vaan enemmänkin toimintakykyä ja terveyttä. Osa heistä kokee, että vanhuus alkaa silloin, kun tarvitsee ulkopuolista apua arkiaskareissa.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tuli voimaan 2013, niin sanottu vanhuspalvelulaki. Kysyin, millä nimellä ikääntynyttä väestöä tulisi kutsua. Nimitykset olivat hyvin tunnelatautuneita.

Kannatusta saivat esimerkiksi termit seniori, ikäihminen, eläkeläinen ja vanhus. Kyselyssä ehdotettiin myös sanoja seniori-teini, entinen nuori, ikäloppu, iäkäs, ikääntynyt ja seniorikansalainen. Suurimman suosion sai seniori.

Kyselyyn vastanneiden mielipiteistä voisi tehdä päätelmän, että vanhuuden alkaminen on siirtynyt lähemmäksi 80 ikävuotta. Vaikka vanhuus voi alkaa hyvin monessa iässä, ei siihen voi varautua liian aikaisin. Viimeistään viisikymppisenä tulee alkaa miettiä elintapojaan ja asumistaan. Varmuuden vuoksi on hyvä laatia hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus. Myös kyselyymme vastanneet ovat valmistautuneet vanhuuteen eri tavoin: esimerkiksi syömällä terveellisesti, harrastamalla liikuntaa sekä ylläpitämällä ystävyyssuhteita ja muistia. Suuri osa vastaajista on myös tehnyt edunvalvontavaltuutuksen tai hoitotahdon tai varmistanut asuntonsa esteettömyyden. Millaisia tekoja sinä olet tehnyt oman ikääntymisesi varalle?

”Millä nimellä ikääntynyttä väestöä tulisi kutsua? Nimitykset ovat hyvin tunnelatautuneita.”

Pirjo Rehula

I & O muutosagentti