Epävarmuus on myrkkyä investoinneille

On selvää, että liikenteestä aiheutuvia päästöjä on leikattava. Useat eri lainsäädäntöaloitteet sekä kansallisella että EU-tasolla kuitenkin aiheuttavat epävarmuutta.

Epävarmuus on myrkkyä investoinneille, sillä yritykset joutuvat ottamaan riskit ja niistä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset huomioon investointipäätöksissään. Eri lainsäädäntöaloitteet on saatava toimimaan yhteen niin, että kansalaiset ja yritykset uskaltavat tehdä vihreitä investointeja, päästövähennyshaasteeseen pystytään vastaamaan, eikä kilpailukyky Suomessa notkahda täysin.

Liiketoiminta on globaalia, minkä vuoksi kansallisilla verotoimenpiteillä on rajallinen vaikutus. Niitä harkittaessa tulee ottaa huomioon Suomen kansainvälinen kilpailukyky liiketoiminnan investointi- ja sijaintivaltiona. Tieliikenteen verotus on Suomessa muihin maihin verrattuna korkeaa jo nyt.

Verot ja logistiikkakustannukset vaikuttavat suoraan siihen, miten kannattavaa Suomessa on harjoittaa liiketoimintaa. Liikenteen verotusta arvioitaessa tulee huomioida myös EU-tason päästövähennystoimet ja kehitys muissa EU-valtioissa. 

Liikenteen sähköistymisen eteneminen arvioitua nopeammin on hieno asia. Iso kysymys on, miten valtion kassaan syntyvä aukko liikenteen laskevien verotulojen myötä paikataan ilman veronkiristyksiä. Viime kevään laskelmien mukaan valtion verotulot laskevat vuoteen 2030 mennessä reaalisesti noin 1,7 miljardia euroa liikenteen sähköistymisen myötä.

Liikenteen verotulojen määrää ei pidä tarkastella tyhjiössä, vaan osana kaikkia verovirtoja, joita yritystoiminnasta veronsaajille Suomessa syntyy.

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja Suomeen yhteensä noin 69 miljardia euroa vuonna 2019. Verotuotot kasvavat, jos yritykset investoivat Suomeen enemmän. Olennaista investointien houkuttelemiseksi on, että yrityksillä on Suomessa ennakoitava toimintaympäristö ja kohtuullinen verotus.

”Tieliikenteen verotus on Suomessa muihin maihin verrattuna korkeaa jo nyt.”

Päivi Wood

Johtava liikenne- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija, Keskuskauppakamari

Emmiliina Kujanpää

Johtava veroasiantuntija