Erikoislääkärit kiertämään pieniin terveyskeskuksiin

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu Suomen käyttämä julkisiin palveluihin perustuva hyvinvointimalli ylivertaiseksi ja kustannustehokkaaksi. Järjestelmää on kuitenkin jatkuvasti päivitettävä, jotta se kykenee vastaamaan tämänhetkisiin ja tuleviin haasteisiin.

Terveyshuoltoa on yritetty jo kymmeniä vuosia uusia siinä onnistumatta. Hallitus toisensa jälkeen on epäonnistunut uudistuksessa. Kun uudistusta on kunnissa odoteltu pelastajaksi ovat investoinnit vähentyneet ja hoitoonpääsy alkanut takkuilla. Useiden kuntien varat eivät ole riittäneet ja palvelutaso on heikentynyt.

Marinin hallitus vihdoin viimein vei uudistuksen läpi eduskunnassa, mutta nyt on vasta luotu lainsäädäntö, tästä alkaa lain toteutus aluevaltuustojen toimesta.

Tarvitaan mittavat satsaukset perusterveydenhuoltoon ja toimivat palveluketjut perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen välille. Nopeat peruspalvelut läheltä, erikoisosaaminen ja vaativammat lääkäripalvelut suuremmissa yksiköissä. Pienemmille terveyskeskuksille saatava käymään kiertävät erikoislääkärit kuten ortopedit tarvittaessa.

Terveydenhuollon päävastuu tulee säilyttää julkisina palveluina. Yksityssektori palvelee jatkossakin maksavia asiakkaita ja on mukana mm työterveyshuollossa ja apuna jos julkinen terveyshuolto ei riitä. Laajamittainen terveys- ja sosiaalipalvelujen yksityistäminen on uhka suomalaiselle hyvinvointivaltiolle.

”Viimeaikaiset lukuisat laiminlyönnit vanhustenhuollossa ovat karmaiseva esimerkki siitä, että ilman tarkkaa valvontaa hoitotasosta tingitään kustannussyistä.”

Viimeaikaiset lukuisat laiminlyönnit vanhustenhuollossa ovat karmaiseva esimerkki siitä, että ilman tarkkaa valvontaa hoitotasosta tingitään kustannussyistä. Jatkuvat ja toistuvat kilpailutukset polkevat hoitohenkilökunna etuja ja palkkatasoa.

Laajemmat alueelliset hartiat takaavat, että jatkossakin hoitotasoa voidaan nostaa ja hoitoon pääsyä nopeuttaa. Palvelut lähellä, nopeasti ilman palvelumaksuja.

Jarmo Ruohonen

Aluevaaliehdokas (vas.), Eurajoki