EU:n lääke petovahinkoihin on siedätys?

Viime aikoina on lisääntynyt puhe susista, sillä niiden määrä kasvaa ja reviirialueet laajenevat yhä tiheämmin asutuille seuduille. Tämän myötä ovat lisääntyneet myös konfliktit ihmisen ja suden välillä, kun lemmikkejä ja tuotantoeläimiä joutuu hukan suuhun.

Reviirialueilla asuvien ja petovahinkoja kohdanneiden huoli onkin ymmärrettävää, toisin kuin Kehä kolmosen sisältä tai Brysselistä tulleet määräykset siitä, miten susien kanssa tulisi elää.

Yhteiselon sujuvuutta yritetään parantaa 5,5 miljoonan euron Susi-LIFE EU- hankkeella ja tarkoituksena on ”siedättää” ihmisiä tottumaan lisääntyviin petovahinkoihin, joihin on varattu valtion talousarviossa 8,9 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan MetsäpeuraLIFE-ohjelmalla yritetään palauttaa laji sen alkuperäiselle esiintymisalueelle eteläiselle Suomenselälle Lauhavuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin. Susireviirien laajentuessa näille alueille herääkin kysymys tämän hienon projektin onnistumismahdollisuudesta. Vai kasvatammeko vain sudelle ruokaa 5,2 miljoonalla eurolla, joka on tämän projektin hintalappu?

Uskaltanen väittää, että kannanhoidollisella metsästyksellä olisi kustannustehokkaampaa vähentää suden aiheuttamia ongelmia kuin useiden miljoonien eurojen siedätysprojektilla. Lisäksi laillisin keinoin ongelmayksilöihin kohdennettu poisto vähentäisi väitettyä salametsästystä ja ainakin petovahinkoja, sekä lisäisi suden luontaista ihmisarkuutta.

Susi toki kuuluu Suomen luontoon, mutta ei pihoihin pyörimään. Susia ei ole syytä tappaa sukupuuttoon, mutta niiden aiheuttamaan huoleen ja ongelmiin on kuitenkin reagoitava muutenkin kuin pakottamalla susireviirien ihmiset sietämään susien aiheuttamia vahinkoja.

Lopuksi vielä pari sanaa toisesta, mutta erittäin tärkeästä asiasta. Haluan antaa täyden tukeni kansanedustaja Jari Myllykosken huoleen poliisin hälytyspartioiden määrän vähentämisestä Satakunnassa. On todella huolestuttavaa, että Lounais-Suomen poliisissa suunnitellaan toimia, joiden seurauksena poliisin vasteajat edelleen heikkenevät maakunnassamme. Tähän pitää kaikkien maakunnan kansanedustajien reagoida tahoillaan.

Petri Huru

kansanedustaja (ps.)

Lisää aiheesta

Susikanta voimissaan Satakunnassa, entä poliisin?