EU on itsenäisten valtioiden liitto

Hyvä näin. Silti meidän on tunnettava tervettä solidaarisuutta muita kauppakumppaneita, EU-maita kohtaan. Meidän on aina muistettava, että ulkomaankaupastamme noin 40 prosenttia käydään EU-maiden kanssa.

Myös Eurooppa on kohdannut erittäin vaikean pandemian. Eri puolella maailmaa käydään rajanvetoa millä menetelmillä minimoidaan koronaan sairastuvien, etenkin kuolevien määrä. Tässä työssä olemme Suomessa onnistuneet yhteistyöllä hyvin.

Mutta samalla meidän on pidettävä talous hengissä. Mutta miten eri maat avataan niin, että terveys ja talous pysyvät tasapainossa?

Marinin hallitus lähtee elvytysvaiheeseen toteuttamalla periaatteessa Vesa Vihriälän selvitysryhmän raporttia. Alkutyönä on ollut yritysten taloudellinen tukeminen, konkurssien välttäminen, työpaikkojen säilyttäminen, sekä työttömien avustaminen. Tässäkin hallitus on tyydyttävästi onnistunut.

Varsinaisella elvytysvaiheella on iso merkitys, paljonko velkaannumme lisää. Hallituksen elvytyspäätösten mukaan pandemiavelkamme nousee noin 20 miljardilla eurolla. Tämä on valtava rahasumma, kun emme tiedä pandemian käyttäytymistä, tuleeko toinen ja kolmas vaihe.

Tässä mennään kohti ”uutta tuntematonta”. Marinin hallitus lähtee tietoisesti laajaan eri aloja koskevaan elvyttävään politiikkaan. Tämä poikkeaa laajasti aikaisempien lamakriisien mm. 90-luvun talouspoliittisista hoitotoimenpiteistä. Toteutettiin vahvaa menokuria, ei elvytetty, ei velkaa, vaan leikkauksia. Korot nousivat pilviin, yhteiskuntamme kamppaili taloudellisen kuoleman partaalla. Valtava konkurssien, sekä pitkäaikaistyöttömien määrä. Tämä väärä talouspolitiikka johti kahdenkymmenen vuoden kärsimyksiin.

Näitä kärsimyksiä emme kaipaa.

Tämä poikkeaa laajasti aikaisempien lamakriisien mm. 90-luvun talous- poliittisista hoito- toimenpiteistä.

Markku Palonen