Euran talousarviossa päätetään tärkeistä asioista

Euran kunnanvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2023 ensi maanantaina. Päättäessään talousarviosta valtuusto kantaa suurta vastuuta lapsille ja nuorille suunnattujen kasvatus- ja opetuspalveluiden toimivuudesta. Samalla valtuusto luo edellytykset kunnan suurimmalle henkilöstöryhmälle tehdä työtään tulevaisuuden eteen.

Talousarvioehdotus sisältää monia hyviä asioita, mutta hyvin kohdennetut ja viisaat satsaukset sekä uudistukset olisivat edelleen tervetulleita.

Eurassa on esimerkiksi talousarvioehdotuksen sisältämien tietojen mukaan osa-aikaista erityisopetusta tällä hetkellä n. 25% vähemmän kuin lukuvuonna 2018-2019, vaikka tukea oppimisessaan tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut n. 15% samasta lukuvuodesta.

Samaan aikaan Suomessa ollaan huolissaan laskevista Pisa-tuloksista lasten ja nuorten osaamistason heiketessä niin lukemisessa kuin laskemisessa. Tulevaisuuden menestyminen vaatii vahvoja perustaitoja - ne luodaan varhaiskasvatuksesta alkaen perusopetuksessa.

Perustaitojen vahvistaminen vaatii resursseja - osaavia ja ammattitaitoisia opettajia aina varhaiskasvatuksesta 2-asteen koulutukseen asti. Tarvitaan oikean kokoisia ryhmiä, riittävää opetusta ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Mikään näistä ei ole itsestäänselvyys.

Euran kunnalla on suuri vastuu, jotta edellytykset lasten ja nuorten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi täyttyvät. Tämän hetken tilanne lienee kohtuullinen, mutta yleinen tilanne ja Euran viime vuosien kehitys huomioiden parannettavaa riittää.

Euran kuntaa on myös viime aikoina kohdannut hyvin laajalle levinnyt ilmiö jatkuvasta henkilöstöpulasta erityisesti sijaisten saatavuuden osalta. Jo lasten turvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että ryhmissä on paikalla aikuinen, mutta kasvu ja oppiminen edellyttävät myös tuttuutta ja osaamista. Päiväkotien toimivuus ylipäänsä vaatii riittävää henkilökuntaa. Vielä ei ole Eurassa tarvinnut henkilöstöpulan vuoksi sulkea päiväkotia, toivottavasti ei tarvitsekaan.

Euran kunta voi kuitenkin vaikuttaa riittävän henkilökunnan määrään ja saatavuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. työsopimuksellisia ratkaisuja ja osin kunta on näin jo toiminutkin. “Vakituiset sijaiset” ovat olleet toimiva ratkaisu esimerkiksi terveyspalveluissa - niin voi olla kasvatus- ja opetuspalveluissakin.

Työtä haasteen ratkaisemiseksi tarvitaan lisää. Riittävä henkilökunta takaa palveluiden saatavuuden, edistää henkilökunnan työssä jaksamista ja edesauttaa lasten ja nuorten kasvua sekä oppimista.

Eurassa on yleisesti tarkastellen moni asia hyvin ja lasten ja nuorten parissa työskentelee ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta. Yhteistyöllä ja rakentavalla vuorovaikutuksella voidaan huolehtia siitä, että Euran kunnan peruspalvelut varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja 2-asteen koulutuksesta ovat koko kunnan vetovoimatekijä ja tehtävä työ tarjoaa kaikille lapsille ja nuorille erinomaiset perustukset ponnistaa omaan elämäänsä.

Anu Lähdeniemi

OAJ Euran paikallisyhdistys ry, puheenjohtaja