Fossiilisista biopolttoaineiden kautta vetyyn


Suurin osa vastuullisesti ajattelevista ihmisistä tiedostaa sen, että fossiilisten polttoaineiden käytön tulee vähentyä radikaalisti ja loppua kokonaan ennen pitkää.

Autoilussa tämä tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden korvaamista muilla voimanlähteillä. Vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetut autot ovat lyhyessä ajassa vallanneet jo kolmanneksen uusien autojen markkinoista.

Sähkö autojen voiman lähteenä lienee kuitenkin vain välivaihe tässä muutoksessa johtuen sähkön varastoinnin vaikeudesta eli akustojen massiivisesta painosta sekä niiden valmistukseen liittyvistä ympäristöongelmista.

Akuissa tarvittavien maametallien esim. koboltin tuottaminen luo kasvavat ympäristö- ja eettisyysongelmat. Kyseisten metallien varannoista ja hankinnasta Kiina hallitsee noin 80 prosenttia maailmanmarkkinoista. Se antaa valtin antaa Kiinan käsiin. Näiden syiden takia sähköautot voivat olla vain välivaihe kehityksessä.

Siirtymävaiheessa myös biopolttoaineet ovat varmasti varteenotettava vaihtoehto, koska raaka-aineita on saatavissa myös kotimaasta ja Neste on suurimpia tuottajia. Esimerkiksi Rauman satamaan rakennettavan kauramyllyn tuotoksena tulee myös biopolttoaineen raaka-aineeksi sopivaa kuoripellettiä (LS 20.3.).

Seurattuani alan asiantuntijoiden kirjoituksia uskon, että tulevaisuuden polttoaine autoissa on vety. Vety on käytännössä päästötöntä energiaa, kun se on tuotettu uusiutuvalla, aurinko ja tuuli, energialla.

Kun laskelmiin vielä lisätään ydinvoimalla tuotettu niin päästöttömällä sähköllä, pystytään tuottamaan riittävästi, käytännössä rajattomasti, vetyä.

Fortumin omistama Uniper on eurooppalainen edelläkävijä vetytekniikan kehittämisessä. Heillä on merkittäviä suunnitelmia vedyn tuotannon, varastoinnin ja siirtämisen suhteen. Tekniikan kehittyessä vedyn valmistuskustannukset tulevat myös laskemaan.

Suomesta kuitenkin puuttuu kokonaan vedyn jakeluverkko. Tähän asiaan olisikin syytä kiinnittää huomiota. Myös Raumalle pitää saada ainakin yksi vedyn jakeluasema lähivuosien aikana. Nopea tekninen kehitys on johtamassa siihen, että fossiilisia polttoaineita korvaavia vaihtoehtoja tulee markkinoille kuluttajien käyttöön nopeutuvaan tahtiin.

Poliittisten päättäjien tehtävänä on luoda niille edellytyksiä.

Hannu Ollila
kuntavaaliehdokas (kesk.)