Haasteita tulevaan valtuustoon

Uuden, elokuussa aloittavan Rauman kaupunginvaltuuston suurin haaste on talous, johon vaikuttavat mittavat investoinnit, talouden kehittyminen, suureksi kasvava velkamäärä, soteuudistus, sekä välttämättömien säästöjen aikaan saaminen. Paljon olemme saamassa, mutta jostain joudumme myös luopumaan.

Päätökset Karin Kampuksen ja uuden paloaseman rakentamisesta on jo tehty. Ylivoimaisesti suurin projektimme tulevina vuosina, jonka aikataulun ja viimeksi julkaistun budjetin mukaan on tärkeää. Mutta vielä tärkeämpää on tässäkin huolehtia erinomaisesta rakentamisen laadusta niin, että nyt tehtävät investoinnit palvelevat turvallisesti pitkälle tulevaisuuteen.

Suunnitelmat ja päätökset pienempien kouluyksiköitten kohdalla ovat vielä osittain auki. Useissa koulu- ja muissakin kiinteistöissä on todettu sisäilmaongelmia, jotka on ratkaistava. Samalla on ratkaistava, miten haja-asutusalueen lasten koulunkäynti järjestetään turvallisesti, taloudellisesti ja parhaaseen opetustulokseen tähdäten.

Jokaisella lapsella, nuorella ja kaupungin työntekijällä on oikeus työskennellä terveissä tiloissa, joten uusia rakennuksia tulee tehdä tai vanhoja korjata.

Jokaisella lapsella on myös oikeus lähikouluun. Rauman kaupungin tasapuoliselle kehittämiselle pitää luoda edellytykset, joten myös kaupungin eteläiselle puolella asuvien lasten koulun pitää olla hyvien ja turvallisten yhteyksien päässä kodista.

Soteuudistuksen jälkeen Rauman kaupungin tehtäväksi jää asukkaitten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle runsaat miljoona euroa, lisääntyviin päihde- ja mielenterveysongelmiin pitää pystyä puuttumaan

Raumalla aktiivisemmin ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ihmisten keski-ikä nousee, Raumallakin, ja vanhuspalvelujen kulut tulevat nousemaan. Aktivoimalla seniori-ikäisiä, toimintaa ja liikkumista lisäämällä sekä elämäntapaneuvonnalla saadaan heille toimintakykyisempiä vuosia elämään. Elämä paranee ja säästöjäkin syntyy. Raumalle rakennettava senioritalo kotona ja palvelutalossa asumisen välimuodoksi olisi erinomainen tapa vähentämään iäkkäämpien yksinäisyyttä.

Syrjäytymisen ehkäisemisellä, sairauksien ennaltaehkäisyllä, elintapaneuvonnalla, liikunnan lisäämisellä ja asukkaitten terveyden edistämisellä saadaan taas elämään sisältöä ja säästöjä.

Perusterveydenhuolto ja lähipalvelut Raumalla kaikkien saatavilla ja saavutettavissa on luonnollisesti peruspalvelu, jonka Rauman kokoisen kaupungin on pystyttävä säilyttämään.

Julkiset palvelut ovat tärkeitä palveluita, jotka olemme onnistuneet hyvin pitämään korkeatasoisina omina palveluina. Näin on mahdollista toimia myös jatkossa, pääsääntöisesti omaa toimintaa, joita voidaan harkiten ostopalveluilla täydentää. Saimme valtuustossa Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut säilytettyä jatkossakin kaupungin omana toimintana. Rauman kaupungin tulee olla myös maineeltaan hyvä työnantaja.

Yritykset ovat meille tärkeitä. SDP:n linjauksen mukaan kaupungin tulee edistää asukkaitten työllistämistä yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa. Yhdistysten tukemista ja yhteistyötä yhdistysten kanssa tulee edelleen kehittää.

Politiikassa on kyse arvoista sekä kyvyistä hoitaa yhteisiä asioita. Meille on tärkeää huolehtia Rauman kaupungin asukkaitten toimivasta arjesta niin, että kaikista pidetään huolta, jokaisella olisi mahdollisuus työhön ja saavutettaviin palveluihin.

Vaikeina aikoina on erityistä merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista päättävät.
 

Sari Seimelä ja Marjo Varjonen

kuntavaaliehdokkaat (sd.), Rauma