Hallituksen sotesuunnitelma nostaa verotusta ja huonontaa palveluita

Kaikki suomalaiset poliittiset puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiselle on tarve. Me kokoomuksessa lähdemme siitä, että tärkeintä on palvelujen laatu – ei se, tuottaako palvelut julkinen vai yksityinen sektori, vai kolmas sektori, eli järjestöt.

Julkisella puolella on tällä hetkellä paljon haasteita. Tulevaisuudessa – väestön ikääntyessä – on todennäköistä, että haasteet ja ongelmat vain kasvavat. Nykyisen kaltaiset kunnat ovat suurelta osin liian pieniä harteiltaan, sekä taloudellisesti, että väestöpohjaltaan, kantamaan vastuuta sosiaali- ja terveysmenoista, jotka tulevat pitkään kasvamaan. Tarvitaan leveämmät hartiat, tämä on selvää. Kansallinen Kokoomus kannattaa vapaaehtoista kuntien välistä yhteistyötä, hyvinä esimerkkeinä esimerkiksi Etelä-Karjalan Eksote, sekä Pohjois-Karjalan Siun sote.

Mainitsemani sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät ovat suoriutuneet tehtävistään mallikkaasti, ja pohjautuvat kuntapohjaiseen malliin – kuntien vapaaehtoiseen yhteistyöhön.

Ruotsin landstinget -maakuntamalli, johon nykyisen Marinin hallituksen malli pitkälti pohjautuu, on johtanut kolmiportaisen verotuksen myötä verotaakan kasvuun ruotsissa. Suomeen ei tarvita, eikä Suomeen pidä luoda kolmatta verotuksen tasoa, maakuntaveron muodossa. Ei tarvita uutta laajaa hallinnon tasoa viiden ja puolen miljoonan ihmisen maassa.

Palvelut saadaan kuntoon kuntien vapaaehtoisella yhteistyöllä ja monituottajamallilla – julkisella puolella on valvontavastuu ja sillä tulee olla valvontavastuu, sekä julkisesta, että yksityisten toimesta tuotetuista palveluista. Mutta julkisen vallan ei tarvitse tuottaa kaikkia palveluita.

Antti Ahonen

Kuntavaaliehdokas, Kokoomuksen valtakunnallinen kuntavaalipäällikkö