Harjoittelu tekee mestarikulkijan

Viikon kuluttua alkavat koulut myös Raumalla. Samalla käynnistyy jälleen monen uuden ekaluokkalaisen koulutaival.

Liikenneturva muistuttaa vanhempia siitä, että koulumatkan riittävä harjoittelu ja kertaaminen myös ensimmäisten koulupäivien jälkeen kannattaa.

Useimmiten koulumatkat taitetaan kävellen tai polkupyörällä. Vanhempien arvion mukaan lapset ovat valmiita liikkumaan itsenäisesti jalkaisin hieman yli seitsemänvuotiaana. Ilman harjoittelua ekaluokkalaisia ei liikenteeseen tulisi päästää. Samaa mieltä ovat myös useammat vanhemmat.

Lähes kaikkien kävellen kouluun menevien lasten kanssa on koulureittiä harjoiteltu ainakin muutaman kerran ennen koulun alkamista.

Liikenneturvan tutkimuksesta kävi ilmi, että ainoastaan kuusi prosenttia ei harjoittele koulumatkaa lainkaan. Syyksi kerrottiin, että koulumatka oli entuudestaan tuttu, turvallinen tai lyhyt.

Vaikka koulutie olisikin lapselle tuttu, kannattaa vanhemman aina silloin tällöin kouluvuoden aikanakin kysellä koulumatkan sujumisesta.

Mahdollisuuksien mukaan aikuisen kannattaa lähteä joinakin aamuina lapsen mukaan. Näin voi varmistua siitä, että lapsi osaa toimia eteen tulevissa tilanteissa ja hankalien paikkojen kohdalla turvallisesti. Liikennejärjestelyissä voi aina tapahtua muutoksia esimerkiksi työmaiden takia.

Koulumatkan harjoittelusta huolimatta Liikenneturva painottaa, että viime kädessä aikuisilla on vastuu lasten turvallisesta koulutiestä.

Vanhempien kyselyssä ilmaisemat huolenaiheet lasten liikenneturvallisuudesta liittyivät etupäässä autoilevien toimintaan. Huolien huipulta löytyivät piittaamattomuus, rattijuopumus, tarkkaamattomuus, ylinopeus ja suojateiden tai liikennevalojen kunnioittamattomuus.

Lapsen valmiudet liikkua liikenteessä itsenäisesti kehittyvät vähitellen harjaantumisen kautta. Liikennesääntöjä noudattavat aikuiset ja selkeät liikennejärjestelyt ovat ehdoton edellytys koulutien turvallisuudelle.

Olennaista onkin, ettei lapsen tarvitse pelätä koulumatkalle lähtöä muiden tiellä liikkuvien arvaamattomuuden vuoksi.