Harmaa työ kaipaa edelleen suitsintaa

Suomessa on tehty työtä hartiavoimin harmaan talouden pois nyhtämiseksi. Erilaisia harmaan talouden torjuntahankkeita on toteutettu osana valtioneuvoston harmaan talouden torjuntaohjelmia jo 1990-luvulta lähtien. Siitä huolimatta Suomessa tehdään pimeää työtä vuosittain arviolta vähintään 900 miljoonan euron ja jopa 1,4 miljardin euron edestä.

Tiedot käyvät ilmi Harmaan talouden selvitysyksikön tuoreista selvityksistä.

Perinteisesti ja yksinkertaisimmillaan pimeällä palkalla tarkoitetaan työntekijälle maksettua palkkaa, josta verot ja muut työnantajan velvoitteet, kuten eläkemaksut, jätetään hoitamatta.

Harmaan talouden selvitysyksikön laatimien selvitysten perusteella pimeä työ on Suomessa pienempi ongelma kuin useimmissa Euroopan maissa.

Vaikka eurooppalaisessa vertailussa Suomi pärjää hyvin, on pimeä työ euromääräisesti Suomessakin kohtuullisen iso ilmiö.

Harva ajattelee, että pimeällä työllä on laajempia vaikutuksia muun muassa eläkekertymiin ja etuuksiin, kuten sairauspäivärahoihin ja asumistukiin.

Pimeää työtä ja harmaata taloutta esiintyy joka alalla. Selvityksen mukaan tyypillinen pimeää palkkaa maksava työpaikka löytyy usein rakennus-, ravintola-, kuljetus-, varastointi- tai vähittäiskaupan alan yrityksestä. Näillä toimialoilla työvoimaa tarvitaan paljon, palkkataso on usein alhainen ja käteisen käyttö on tavallista.

Rekisteriviranomaisille ja Maahanmuuttovirastolle erityisesti väärien henkilöllisyyksien ja bulvaanien käyttö, luvaton ulkomainen työvoima, väärennettyjen työsopimusten käyttö ja yritysten käyttö petostarkoituksiin ovat olleet asioita, jotka ovat lisänneet havaintoja harmaasta taloudesta.

Monet viranomaiset kuten tulli ja poliisi tekevätkin tiivistä yhteistyötä harmaan talouden torjunnassa.

Se ei kuitenkaan vielä yksin riitä. Jokaisen vastuullisen kansalaisen, työntekijän, yrityksen ja toimijan tulisi olla kiinnostunut harmaan talouden torjunnasta ja toimia aktiivisesti itsekin.

Jokainen voi vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin ja vahvistaa reiluja työmarkkinoita vähintään omalla esimerkillään.