Hätähuutoa ei saa ohittaa

Itsemurhakuolleisuus on puolittunut Suomessa vuoden 1990 jälkeen, mutta kahden viimeisen tilastovuoden aikana itsemurhaan kuolleiden määrä on ollut edeltävää vuotta suurempi.

Vuoden 2017 aikana itsemurhaan kuoli Suomessa 824 ihmistä. Itsemurhaan kuolleiden ikä oli naisilla keskimäärin 49 vuotta ja miehillä 46 vuotta.

Nuoria, alle 25-vuotiaita kuoli itsemurhaan 107. Heistä lähes 40 oli alle 20-vuotiaita.

Tilastot ovat karua luettavaa.

Suomen Mielenterveys ry:n teettämästä tuoreesta kyselystä ilmenee, että lähes joka viides suomalaisista on joskus vakavasti harkinnut itsemurhaa. Nuorista ajatusta on pyörittänyt jopa joka kolmas.

Surullista on myös se, että itsetuhoisiin ajatuksiin haetaan ja saadaan apua vaihtelevasti. Avun saaminen ei ole siis millään tavalla itsestään selvää.

Ahdistavan ajatuksen kanssa joudutaan olemaan kovin yksin.

Hyvää apua itsetuhoisten ajatusten hoitoon ja käsittelyyn koki saaneensa vain 21 prosenttia vastaajista. Vastaajista seitsemän prosenttia ei mielestään saanut tarvitsemaansa apua ollenkaan.

WHO on julkaissut kansainvälisen mielenterveyden toimintaohjelman vuosille 2013–2020. Yksi toimintaohjelman tavoitteista on 10 prosentin lasku itsemurhien määrässä kaikissa maissa. Erityisesti nuorten hyvinvointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Vaikka itsemurhaluvut ovat Suomessa laskeneet, voidaan niiden olettaa jälleen kasvavan muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi, mutta myös itsemurhien nykyisten ehkäisykeinojen menettäessä vaikuttavuuttaan.

Itsemurhayritys on aina ihmisen hätähuuto. Kaikki, jotka tekevät itsemurhayrityksen, eivät halua kuolla. Yksikin yritys on kuitenkin liikaa, ja yksilön puheet itsemurhasta tulee ottaa vakavasti.

Itsemurhaan liittyy voimakas leimautuminen. Useimmat itsemurhaa harkitsevat henkilöt eivät tiedä, kenen puoleen kääntyä hädän hetkellä.

Avoin puhe itsemurhasta ei kannusta itsetuhoiseen käytökseen, vaan se voi estää sen auttaen itsemurhaa harkitsevaa henkilöä näkemään muitakin vaihtoehtoja tai miettimään asiaa tarkemmin, vielä kerran.