Hatunnosto Turun yliopistolle ja Satakunnan ammattikorkeakoululle elintarvikealan koulutusohjelmista

Turun yliopiston hallituksen tekemä päätös elintarviketekniikan koulutusohjelman käynnistämisestä on merkittävä koko Suomen ja erityisesti Lounais-Suomen kannalta. Turun yliopisto on jo nyt profiloitunut kansainvälisesti vahvaksi toimijaksi elintarvikealla ja uusi diplomi-insinöörien tutkinto-ohjelma vauhdittanee tätä kehitystä.

Globaali väestönkasvu, peltomaan väheneminen, ilmastonmuutos ja luontokato asettavat ruuan tuotannolle ja saatavuudelle isoja haasteita tulevina vuosikymmeninä. Uskon vahvasti, että Suomen rooli ruuan tuottajana ja elintarvikealan teknologisena toimijana tulee olemaan merkittävästi nykyistä suurempi tulevaisuudessa. Tämä kehitys ei onnistu ilman vahvaa osaamista, mikä luonnollisesti edellyttää tutkimukseen ja koulutukseen panostamista.

Turun yliopiston päätös on erinomainen jatkumo Satakunnan ammattikorkeakoulun Rauman yksikössä käynnistyneelle elintarviketuotantoon suuntautuvalle insinöörikoulutukselle. Hakijamäärän perusteella kyseinen tutkinto kiinnosti - upea juttu.

Paikalliset alan yritykset ovat vahvasti koulutusohjelmassa mukana tarjoamalla muun muassa harjoittelupaikkoja ja projektitöitä. Koulutusohjelman aikaansaamisesta pitää antaa iso kiitos Pyhäjärvi-instituutin ja Rauman kauppakamarin johdolle - ilman heidän aktiivisuuttaan ja sinnikkyyttään hankkeesta ei olisi tullut totta.

Elintarvikealan korkeakoulutuksen vahvistuminen tukee alueen yritysten kasvumahdollisuuksia, kansainvälistymistä sekä ruokajärjestelmän innovaatioiden kehittämistä ja kaupallistamista.

Esa Mäki
toimitusjohtaja, Apetit Oyj