Heikki Arikka Turun arkkihiippakunnan piispaksi

Heikki Arikka on yksi neljästä ehdokkaasta piispanvaalissa.

Me allekirjoittaneet, ja iso joukko meidän kanssamme, kannatamme Heikki Arikan valintaa Turun arkkihiippakunnan piispaksi. Miksi Heikki Arikka?

Kirkko kuuluu meille kaikille, Heikki Arikka on siltojen rakentaja, mahdollisuuksien etsijä, armon välittäjä ja kansankirkon ääni monimutkaistuvassa maailmassa.

Me tarvitsemme hänenlaistaan piispaa johtamaan arkkihiippakuntaamme yhdessä seurakuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa meidän seurakuntalaisten turvaksi niin arjessa kuin juhlassa. Kylvämään Jumalan sanaa iloissa ja suruissa, elämän kaikissa vaiheissa.

Heikki Arikalla on laaja-alainen työ- ja johtamiskokemus monenlaisista tehtävistä eri aloilta. Niiden myötä hänellä on myös laajat yhteydet ja verkostot. Juuri nämä asiat, kokemus ja yhteydet, ovat hyviä lähtökohtia piispanviran hoitamiselle. Piispan toimen menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös vahvaa kokemusta ja osaamista kirkkoherran työstä, niin hengellisenä johtajana kuin esimiehenä. Näitä molempia Heikki Arikalle on kertynyt työskentelystä kirkkoherrana suuressa Malmin seurakunnassa Helsingissä.

Heikki on pappina ollut myös muissa haastavissa ja kovissa paikoissa, sotilaspappina Libanonissa ja Afganistanissa. Niissä oloissa hän on pappina päässyt käymään aitoja keskusteluja siitä, mitä suomalaisen mielessä liikkuu todellisen vaaran uhatessa. Ulkomaan kokemukseen kuuluvat myös papin ja kirkkoherran tehtävät Kööpenhaminassa ja Tallinnassa. Ulkomaan kokemukset ovat syventäneet Heikin ymmärrystä Jumalan armon ainutlaatuisuudesta, erilaisista todellisuuksista, ihmisen arvosta, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon merkityksestä ja vahvuuksista sekä mahdollistaneet kansainvälisten verkostojen rakentamisen ihmisten välille.

Heikki Arikka on toiminut myös lukuisissa luottamustehtävissä kirkossa ja yhteiskunnassa. Hän on ollut Raision kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, ja nauttinut siinä luottamusta yli puoluerajojen. Samaan aikaan hän oli myös Raision kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Ei ole vähäinen asia, että valittavalla piispalla on kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja seurakunnasta myös luottamushenkilön näkökulmasta.

Heikillä onkin kokemusta niin kirkkoherrana toimimisesta yksipappisessa seurakunnassa, luottamushenkilönä vaikuttamisesta sekä kirkkoherrana muutoksen keskellä toimimisesta sekä sitä kautta suunnan näyttämisestä. Pitkän ja vahvan kokemuksensa kautta hän on luotettava ja vertainen tuki kirkon johtajille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Huomattavaa on, että Heikin takana on myös useiden satojen seurakuntalaisten ja muiden arkkihiippakunnan alueella elävien ihmisten joukko meidän allekirjoittaneiden lisäksi. Heikki on nostanut vahvasti esille, että tuleva piispa on koko arkkihiippakunnan piispa, sen alueella olevien kahden maakunnan ihmisten palvelija.

Me tunnemme Heikki Arikan pappina ja ihmisenä, joka on valmis rakentamaan yhteyksiä kaikkien kanssa ja kohtaamaan kaikki, asioista eri tavoillakin ajattelevat ihmiset.

Juuri siksi me suosittelemme , että Turun arkkihiippakunnan piispaksi valitaan Heikki Arikka

Pentti Vilo

Rauman seurakunta, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkovaltuuston jäsen

Ulla-Riitta Aromaa

Porin yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen, Noormarkun seurakuntaneuvosto, jäsen

Eero Luoma

Porin yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen, Länsi-Porin seurakuntaneuvosto, jäsen

Lisää aiheesta

Piispanvaalin paneelikeskustelu, osa 1

Piispanvaalin paneelikeskustelu, osa 2

Jouni Lehikoisen vankka kokemus, vahva työnäky ja lämmin asenne ovat tulevan piispan tärkeimpiä ominaisuuksia

Mari Leppänen rakentaisi Turun arkkihiippakunnan piispana rakastavaa, rohkeaa ja rukoilevaa kirkkoa

Kaisa Huhtalalla vahva pohja piispan vaativaan tehtävään