Herätys, nukkuva äänestäjä!

Osa äänioikeutetuista jättää äänensä käyttämättä esimerkiksi vanhuuden tai sairauden tuoman heikon terveydentilansa vuoksi. Se on täysin ymmärrettävää.