Hoitaja- ja rahapula

Tv:n vaalistartissa tiistaina olivat mukana kaikki eduskuntapuolueet. Yksimielinen näkemys oli, että terveydenhoidon suurin ongelma on ja tulee olemaan yhä kasvava henkilöstöpula ja rahoitus. Kuinka saadaan lisää hoitajia ja mistä otetaan rahat. Yksi mahdollisuus jäi käsittelemättä.

Niilo Niemelä oli Säkylän terveyskeskuksen johtava lääkäri. Hänen tinkimätön periaatteensa oli, että oireiden ilmaantuessa oli päästävä hoitajan tai lääkärin vastaanotolle terveyskeskukseen ja hoitoon. Tauti ei saanut puhjeta monia hoitokertoja terveyskeskuksessa tai sairaalassa vaativaan kuntoon. Tällöin ei tietenkään tarvittaisi lääkäriä eikä hoitajia.

Asukkaiden terveydentila oli Säkylässä noussut vähentäen samalla lääkäri- ja hoitajatarvetta. Ja rahan. Markku Kumlander jatkoi Niemelän linjalla. Purnauksia ei kuulunut miltään taholta. Nyt on siirrytty sote-uudistuksen viitoittamalle tielle, ja ongelmat ovat samat kuin muillakin. Onneksi selkeä, kiitettävä käänne parempaan on kuitenkin tapahtunut.

Säkylän terveydenhoitoa keskuksineen kiitettiin jopa EU:n parhaana, olipa mittari mikä tahansa. Rahakin.

”Säkylän terveydenhoitoa keskuksineen kiitettiin jopa EU:n parhaana, olipa mittari mikä tahansa. Rahakin.”

Ehdotankin, että keskustelussa esiin nostettua ongelmaa käsiteltäisiin toisesta päästä. Ei siis mistä saadaan lisäresursseja, vaan kuinka voidaan niiden tarvetta vähentää. Kuntien tuottamaa perusterveydenhoitoa edelleen kehittämällä luodaan tälle tavoitteelle vahva, välttämätön perusta.

Esko Eela

Säkylä