Hoitajapulasta on tullut normaalia

Hoitajien työtaistelussa tapahtui nopea muutos tiistaina, vain vajaa vuorokausi ennen laajan lakon alkamista. Lakon perumisen syy on liittojen mukaan suunniteltu potilasturvallisuuslaki, jota he kutsuvat myös pakkotyölaiksi.

Liitot haluavat nyt tarttua entistä kovempiin keinoihin. Suunnitelmissa on ottaa käyttöön harvinainen joukkoirtisanoutuminen.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa ammattibarometrissä listataan työvoimapula-ammatteja. Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat ovat listan ensimmäisellä sijalla ja lähihoitajat toisella.

Viime syksynä sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan paikkoja oli avoinna kuukauden aikana keskimäärin 5 483. Lähihoitajien avoimia paikkoja oli lähes 10 000. Barometri kertoi samaan aikaan, että lomautettuja tai työttömiä hoitajia oli keskimäärin kuukaudessa noin 7 000.

Tilanne on ollut kestämätön jo vuosikausia. Käytännössä hoitajapula on tarkoittanut henkilöstön kuormittumista ja palvelujen saatavuuden heikentymistä. Lisääntyneet sairauspoissaolot ovat heikentäneet työvoimapulaa entisestään. Kunta10 -tutkimuksen mukaan sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla oli vuonna 2020 keskimäärin 22 sairauspoissaolopäivää vuodessa.

Tehyn lakon aikana puhuttiin siitä, miten lakkoilevat hoitajat vaarantavat ihmishenkiä. Syyttely meni osin täysin kohtuuttomaksi. Monikaan ei enää muistanut, että hoitajapula on jo vuosia näkynyt kansalaisten elämässä. Leikkauksia on normaalitilanteessakin pitänyt siirtää, kotihoidon käyntiaikoja lyhentää ja osastopaikkoja jouduttu sulkemaan. Hoitajapula on vaarantanut potilasturvallisuutta jo pidemmän aikaa. Hoitajapulasta on tullut normaali, hyväksytty olotila.

Nyt uhkaava joukkoirtisanoutuminen on työtaistelukeino, jossa iso osa työntekijöistä irtisanoutuu työstään. Joukkoirtisanoutumista pidetään marginaalisena keinona.

Hoitajat ovat kerran ennenkin, vuonna 2007, tarttuneet tähän äärimmäiseen painostuskeinoon. Tuolloin yliopistosairaaloiden kriittisimmistä tehtävistä oli irtisanoutumassa jopa 70–100 prosenttia hoitajista. Sairaanhoitopiirit arvioivat tuolloin, että potilaita olisi kuollut jo muutamassa tunnissa, mikäli työtaistelu olisi alkanut.

Mihin asti tilanne kärjistyy nyt, vuonna 2022, se jää nähtäväksi tulevien viikkojen aikana.