Hoitajien oma palkkaohjelma romuttaa hyvinvointialueet

Koko kevään ajan on käyty kiistaa kunta-alan työehtosopimuksesta. Tehy ja Super ajavat hoitajille omaa palkkaohjelmaa, kun muut neuvotteluosapuolet näkevät kunta-alan kokonaisuudessaan matalapalkka-alana.

Kunta-alalla olisi saavutettu jo sopimus, mutta se kaatui hoitajajärjestöjen vastustukseen. Kiistan aikana on kunta-alan pääsopimuskin jo irtisanottu. Tämä tuottaa mahdollisesti kuntakentälle ja tulevalle hyvinvointialueelle omat työehtosopimuksensa.

Hoitajajärjestöt vaativat, että hoitajille, eli sairaanhoitajille ja lähihoitajille, pitää tulla oma palkkaohjelma, joka turvaa muuta kunta-alaa paremman palkkakehityksen. Vaatimuksensa järjestöt perustelevat työvoimapulalla.

Toteutuessaan palkkaohjelma kasvattaisi sosiaalialan ja terveydenhoitoalan palkkaeroa entisestään ja arvottaisi hyvinvointialalla hoitajien ammattikunnan muita tärkeämmäksi.

Tällä hetkellä kunta-alalla sosiaalialan tehtäväkohtaiset palkat ilman vuorolisiä ovat parisataa euroa pienemmät kuin vastaavan koulutustason terveydenhoitoalan tehtävissä.

Myös sosiaalialalla on työvoimapula. Sosiaalityöntekijän vakansseihin ei saada päteviä hakijoita, ja virkoja on avoimena.

Mielenterveys- ja päihdetyö ei ole erityisen vetovoimainen, ja lastensuojelulaitoksissa on jatkuva sijaispula.

Myös sosiaalialalla tehdään työtä ihmisten hengen turvaamiseksi, kuten itsemurhien ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi, lasten turvallisuuden takaamiseksi ja alentuneesti toimintakykyisten arjen turvaamiseksi.

Näissä tehtävissä epäonnistuminen on näkynyt julkisuudessa muun muassa lapsi- ja perhesurmissa, koulu- ja perheväkivaltatapauksissa ja velkajärjestelyjen tarpeena.

Tammikuussa sekä sosiaali- että terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettavaksi. Yksi hyvinvointialueen tavoitteista on sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio, eli yhteistyön vahvistaminen ja päällekkäisen työn poistaminen.

Jotta integraatio voi toimia, tulee toimijoiden olla tasavertaisia keskenään. Yhden ammattiryhmän nostaminen muiden yläpuolelle romuttaa koko hyvinvointialueen idean ennen kuin toiminta on edes käynnistynyt.

Viimeisten vuosien ajan sosiaaliala on taistellut työnsä näkyväksi tekemisen eteen, kun SOTE-käsitteessä on SO jäänyt lapsipuolen asemaan.

Hoitajien oma palkkaohjelma olisi viimeinen naula arkkuun työn merkityksellisyyden mitätöimiseksi.

Tästä syystä en voi kannattaa hoitajien omaa palkkaohjelmaa. Sen sijaan näen kyllä järkevänä hyvinvointialueiden oman työehtosopimuksen.

Tällöin voidaan ottaa huomioon paremmin eri toimintaympäristöjen vaatimuksia.

Toivon, että neuvottelijat käyttäisivät nyt energiansa pääsopimuksesta sopimiseen, jotta selkeytetyllä sopimusrakenteella voisi löytyä edellytykset myös palkkaneuvotteluihin ja sitä kautta työrauhan löytymiseen.

”Tästä syystä en voi kannattaa hoitajien omaa palkkaohjelmaa.”

Outi Veijonaho

sosiaaliohjaaja, Eurajoki