Hoitoon pääsee melko nopeasti

Kiireettömän hoidon kysyntä on sairaanhoitopiireissä kasvanut viimeisten vuosien aikana. Alkuvuoden aikana sairaanhoitopiireissä käsiteltiin lähes 450 000 kiireetöntä lähetettä. Kasvua edelliseen vuoteen oli 12 prosenttia.

Huhtikuun lopussa noin 119 000 potilasta odotti hoitoon pääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Hoitoa odottaneista 1 313 oli odottanut yli puoli vuotta pääsyä kiireettömään hoitoon.

Pitkään hoitoa odottaneita oli 569 enemmän kuin vuosi sitten. Pitkään hoitoa odottaneiden määrä on lisääntynyt erityisesti yliopistosairaanhoitopiireissä.

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana yli puoli vuotta hoitoon pääsyä odottaneita on huhtikuun lopun tarkastelussa ollut vain kahdesti enemmän kuin nyt.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä kiireettömään hoitoon pääsyä odotti huhtikuussa reilut 5 839 henkilöä, joista 12 oli odottanut yli puoli vuotta. Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrä on Satakunnassa kuitenkin laskenut viimeisen vuoden aikana 8 henkilöllä.

Tilastojen mukaan nopeiten hoitoon pääsi Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä.

Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai tutkimuksia, on ne terveydenhuoltolain mukaan toteutettava kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan.

”Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrä on Satakunnassa laskenut.”

Hoidon tarpeen arvioinnin toteutumista tulkitaan kuitenkin eri tavalla eri sairaanhoitopiireissä. Tästä johtuen hoidon tarpeen arviointia odottavien määrät vaihtelevat suuresti.

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä astui voimaan tämän vuoden alussa. Leikkausten ja hoitojen keskittämisellä suurempiin palveluyksiköihin on jonkin verran vaikutusta myös sairaaloiden hoitojonoihin.

Esimerkiksi Rauman aluesairaalan anestesiaa vaativat leikkaukset siirtyivät Satakunnan keskussairaalaan. Raumalta Poriin siirtyneet leikkaukset ovat nostaneet keskussairaalan leikkausmääriä 2–8 prosenttia.