Homekouluihin valtakunnallinen ratkaisu

Maahamme luotiin 1800-luvun lopulla kansakoulujärjestelmä, mikä velvoitti kaikkia kuntia rakentamaan kouluja koko kansan sivistämiseksi. Niinpä köyhä Suomi ponnisti voimansa ja jokaiseen kylään rakennettiin hirrestä eri kokoisia kouluja maisemallisesti parhaille paikoille. Lasten eteen haluttiin antaa vain parasta ja heille toivottiin kaikkea hyvää, sillä olivathan he kansakunnan tulevaisuuden toivoja.

Muovia ei vielä tuolloin tunnettu. Yhteisin ponnistuksin aikaansaatu hirsikoulu tiivistettiin – vajaat sata vuotta sitten sammaleella ja koulu hengitti seinistään. Joka välitunti kaksi luokan järjestäjää avasi ikkunan luokan edestä ja perältä.Luokat ja koulu tuulettuivat täydellisesti tunnin välein koko koulupäivän ajan. Ei ollut mitään sisäilmaongelmia. Aina oli luokissa raikas luonnon ilma.

Aika muuttui öljykriisin myötä 1980- luvulla. Energia oli kallista ja Suomen oli keksittävä keinoja valtakunnallisesti rahan säästämiseksi.

Hoksattiin laitosten ilman kierrätys ja sen talteen otto. Ruvettiin rakentamaan ns. muovieristettyjä pullokouluja, joissa talteen otettiin lämmintä ilmaa poistoilmasta. idea oli nerokas, mutta siinä ei nähty ongelmaa, mikä on nyt revennyt esille koko valtakuntaan. Kysymyksessä oli saastunut sisäilma kaikkine siitä seuraavine vakavine seuraamuksineen.

Ilmastointiputkistoihin luotiin 1980-luvulta lähtien kosteista hengityshöyryistä alkuvoimansa saava pöpösiittola, jonka onneksi putkisto suljettiin aina koulupäivän loputtua, viikonlopuiksi ja lomien ajaksi. Tämä oli ihannetilanne erilaisten pöpöjen ja sienien kasvulle.

Ennen pitkää erilaiset eliöt laajenivat siirtokuntaansa putkiston ulkopuolelle jostain pienen pienestä vuotokohdasta. Sen jälkeen me tiedämmekin kaiken siirtokunnan laajenemisesta. Se on kirjoitettu julkisuudesta.

Onko tämä vain Suomen ongelma, vai ilmeneeko se myös myös muissa pohjoismaissa? Entä Saksassa? Entä Venäjän Karjalassa? Oletan, että siellä ei ainakaan vielä ole koneellista ilmastointia.

Kuka hallitsee maassamme kokonaisuutta tässä asiassa, vai hallitseeko sitä kukaan?

Kannatan valtakunnallisen yhteisen ongelman ratkaisua maamme parhaiden alan asiantuntijoiden voimin ja amatööriajattelijana heitän vain pallon kentälle.

”Ilmastointiputkistoihin luotiin 1980-luvulta lähtien kosteista hengityshöyryistä alkuvoimansa saava pöpösiittola.”

Lasse Kempas