Huoltovarmuus ja turvallisuus ennen muuta

Kansanedustajaehdokkaat ovat parhaansa mukaan miettineet erilaisia asioita, joita nostaa esille kampanjassaan. Minä tarjoan vapaasti käyttöön nämä ajatukseni.

Suomeen on suunnitteilla miljardiluokan ratahankkeita Etelä-Suomeen. Tunnin juna ja Suomi-rata hankkeet palvelevat vain pääkaupunkiseudulle suuntautuvaa työmatka- ja muuta liikennettä. Suunniteltaessa erittäin kalliita investointeja, kokonaishyötyä on katsottava laajemmin. Varsinkin tässä tilanteessa, kun valtio on velkaantunut raskaasti.

Katsomalla Suomen karttaa voi yhdellä silmäyksellä nähdä mitkä ovat todelliset vaaran paikat maamme turvallisuudelle ja huoltovarmuudelle. Ne ovat Etelä-Suomen satamat ja yleensäkin etelään sijoittuva infrastruktuuri. Kriisitilanteessa yhteydet etelän satamiin on hyvin helposti katkaistavissa.

Kriisitilanteen aikainen puolustus- ja tavaraliikenne toimii turvatuimmin lännen suunnasta Norjan ja Ruotsin sekä edelleen Pohjanlahden satamien kautta. Satamiin johtavat liikenneyhteydet on pystyttävä myös turvamaan.

Nyt Rauman ja Porin satamiin johtaa vain yksi kunnossa oleva rautatieyhteys, joka ylittää Kokemäenjoen ja kulkee Tampereen keskustan kautta.

Tärkeämpää kuin etelän yhteyksiin, on nyt suunnata investoinnit huoltovarmuuden ja puolustuksen turvaaviin liikenneyhteyksiin. Näitä ovat mm. URPO-rata ja Pori – Haapamäki-radan kunnostaminen kokonaisuudessaan. Maan huoltovarmuutta ja turvallisuutta parantava hanke on myös toinen tie- ja siltayhteys Olkiluodon saarelle.

Suomi on liittymässä Natoon. Liittyminen tuo mukanaan aikanaan monenlaista infrastruktuuria eri puolelle maata. Tässä tilanteessa on myös varmistettava toimivat poikittaiset liikenneyhteydet maassamme.

Nykyinen maailman tilanne vaatii aivan uutta ajattelua. Tulevien kansanedustajien on priorisoitava kansallista turvallisuutta lisäävät hankkeet muiden hankkeiden edelle. Näistä olisi saatava merkintä jo tulevan hallituksen hallitusohjelmaan.

Hannu Ollila
Rauma