Huono johtaminen kiihdyttää sote-alan työntekijäpulaa

Joka kolmas julkisella sektorilla työskentelevä sote-alan työntekijä ei koe työkykyään hyväksi. Merkittävimmät työkykyä alaspäin painavat syyt löytyvät palkkauksen ja liian suuren työkuorman lisäksi myös johtamisesta. Tämä on usein keskusteluissa unohdettu aihe.

Johtamisen pitää nousta pinnalle, kun sote-alan veto- ja pitovoimasta puhutaan. Kysyimme yli 300 julkisen sote-alan työntekijältä ympäri Suomen heidän työkyvystään ja syitä mahdolliselle heikolle jaksamiselle työssä. Selväksi tuli, että samalla kun sote-ala on valtavan myllerryksen keskellä, johtamiseen kohdistuu entistä suurempia paineita.

Johtamisella voitaisiin selkeästi tukea työkykyä ja työssä jaksamista, mutta selvityksemme mukaan jopa 28 % sote-alan työntekijöistä kokee johtamisen onnistuvan tässä huonosti tai erittäin huonosti. Myös tulevaisuuteen suhtaudutaan melko pessimistisesti, kun joka neljäs odottaa, että tulevien kahden vuoden aikana johtaminen tulee tukemaan työkykyä ja työhyvinvointia nykyistä huonommin.

Johtamiseen on satsattava nyt, tai muuten tulemme kiihdyttäneeksi työntekijäpulaa. Samalla on hyvä muistaa, että kyse ei ole hienoista johtamisjärjestelmistä, vaan siitä, mitä tapahtuu arjen tasolla. Onko riittävästi aikaa suunnitelmalliseen lähijohtamiseen? Ymmärtävätkö kaikki omat tavoitteensa ja kokevatko mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja kehittymiseen?

Nämä eivät ole pehmeitä asioita, vaan kovassa ytimessä, kun puhutaan julkisen sektorin työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Iina Vartia

FCG Finnish Consulting Group, johtaja, sote-konsultointi