Hyvä elämä kaikille

Nostin tämän asian esiin kesäkuussa kirkkovaltuustossa, mutta haluan jakaa sen nyt myös teidän kanssanne. Parasta päätöksentekoa on huolehtia seurakuntamme diakoniatyön riittävistä resursseista.

Suomalaisessa yhteiskunnassa erottuu jo selvästi ihmisten jakautuminen hyvin toimeentuleviin ja köyhyysrajan pinnassa oleviin. Tämä raja ei enää mene sen perusteella, onko ihminen työelämässä vai ei.

Yhä useamman palkka ei riitä elämiseen. Epätyypilliset työsuhteet, vastentahtoinen osa-aikatyö, alustatalous pakkoyrittäjyyksineen ajavat pitkittyessään ihmisten talouden syvään ahdinkoon.

Pystyykö seurakunta tarjoamaan apua ja tukea, jotta näillä ihmisillä olisi säällisen elämän mahdollisuudet?

Diakoniatyö tavoittaa paljon ihmisiä, jotka ovat jollain tavoin pudonneet yhteiskunnallisten turvaverkkojen läpi. Valitettavan usein turvaverkko on jo niin matalalla, että ihminen osuu pohjaan, vaikka turvaverkko teoriassa toimiikin.

Jopa vuosikausien pituinen toimeentulotaistelu näännyttää kenet tahansa. Pitkä koronapandemia, inflaatio ja voimistuva talouden taantuma ajavat ihmiset entistä ahtaammalle taloudellisesti ja sosiaalisesti.

Diakoniatyöntekijämme tekevät paljon tukityötä, jossa ihmisiä autetaan kädestä pitäen löytämään itselleen apua.

On tärkeää, että me päätöksentekijät osoitamme konkreettisesti arvostavamme tätä ruohonjuuritason työtä ja annamme täyden tukemme seurakuntamme diakoniatyölle.

Kun seurakunnassa lähdetään laatimaan tulevan vuoden 2023 toiminta- ja talousarviota, niin valmistelevien viranhaltijoiden tulee huomioida diakonialle riittävät resurssit.

Olemmeko valmiita siihen?

Sirkka Mantere

seurakuntavaaliehdokas, ruokapalvelutyöntekijä, Rauma