Hyvä taloyhtiön puheenjohtaja kultaakin kalliimpi

Otsikko tiivistää taloyhtiön tilanteen niin taloudellisessa mielessä kuin asukkaiden asumisviihtyvyydenkin näkökulmasta. Kunpa taloyhtiöiden asiat olisivatkin noin hyvin.

Valitettavasti tilanne hyvin usein on juuri päinvastainen, nyt kartelliepäilyn yhteydessä julkisuuteen tulleet nimet ovat olleet esillä tässsäkin valossa.

Hallitus jota yleensä edustaa puheenjohtaja, ei toimi osakkaiden edun mukaisesti, vaan omaa etuaan tavoitellen. Puheenjohtajan ja isännöitsijän muodostamalla klikillä on määräävä asema, tällaisessa tilanteessa isännöitsijän on helppoakin helpompi pyörittää isännöimäänsä taloyhtiötä haluamallaan tavalla, omia taloudellisia intressejään edistäen.

Isännöintiyritykset huomioivat lähinnä puheenjohtajia monenlaisilla eduilla ja edistävät omien yhteistyökumppaneidensa etua taloyhtiön kustannuksella. Isännöinti mahdollistaa myös puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten suoran hyötymisen taloyhtiön kustannuksella.

Nämä etuisuudet ovat laajentuneet koskemaan osin myös taloyhtiöiden entisiä puheenjohtajia. Pienen piirin omista eduista pidetään kiinni ja salataan isännöitsijän avustuksella. Isännöinti hyötyy tilaisuudella laskuttaa yhtiötä mielivaltaisestikin hallituksen haluamatta puuttua tilanteeseen, eihän hallitus/puheenjohtaja halua vaarantaa omia etujaan. Kuvion kustantajat, osakkaat, ovat tietämättömiä ja ulkona koko kuviosta.

Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvissa huoneistoremonteissa isännöitsijät rientävät ”asiantuntemuksellaan” tukemaan hallitusta, joka on tehnyt päätöksen remontin kuulumisesta osakkaan kustannettavaksi.

Edellä mainitut ovat esimerkeistä, jotka ovat tulleet esille toimiessamme asiantuntijoina taloyhtiöiden osakkaiden ongelmissa.

Toisaalta on ehdottomasti olemassa asiantuntevia, oikeudenmukaisia, osakkaiden ja taloyhtiön parhaaksi tinkimättömästi toimivia hallituksia, puheenjohtajia ja kyllä myös isännöitsijöitä.

Taloyhtiöissä tarvitaan aktiivisia osakkaita, he ovat avainasemassa koko yhtiön toiminnan näkökulmasta. Kuten Helsingin Sanomatkin kirjoitti: Osakkaiden tärkeä tehtävä on valita hyvät hallituksen jäsenet ja evästää jäseniä valitsemaan pätevä puheenjohtaja. Osakkaiden tulee seurata hallituksen ja isännöitsijän toimia, ja havaitessaan puutteita tai väärinkäytöstä puuttua siihen.

Pekka Tuomiranta ja Annukka Elgren

Taloyhtiön Osakkaat ry