Hyvällä hankintaosaamisella säästetään kuntien varoja

Kunnallinen päätöksenteko saa jälleen elokuussa uusia hartioita tulevaksi kaudeksi. Haluamme muistuttaa tulevia kuntapäättäjiä korjausvelan sekä kuntien ja kuntayhtiöiden hankintamenettelyjen vaikutuksesta aluetalouteen ja ihmisiin.

Kuntien rakennuskannan sekä kuntainfran investointitarpeet ja korjausvelka ovat kasvaneet vuosikymmenestä toiseen. Samalla kunnat ovat asettaneet itselleen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Olemassa oleva rakennuskanta synnyttää merkittävän osan Suomen ja kuntien ilmastopäästöistä. Silti rakennuskanta uudistuu vuosittain vain reilulla prosentilla ja korjausvaje jatkaa kasvuaan.

Asuinrakennusten, julkisten palvelurakennusten, liikenneväylien ja vesihuoltoverkkojen korjausvajetta on vähennettävä merkittävästi tulevina vuosina. Päätöksenteon keskiöön tulisi nostaa kiinteistö- ja infraomaisuuden kunnon järjestelmällinen kartoitus sekä kunnossapidon ja korjausinvestointien dataan perustuva strateginen suunnittelu.

Miljoona euroa rakentamiseen työllistää 13–16 henkilöä. Verojen osuus on 40–45 prosenttia rakentamiseen sijoitetuista euroista.

Täytyy muistaa, että valtaosa toimialan yrityksistä on paikallisia. Ne työllistävät paikallisesti sekä maksavat yhteisöverot paikallisesti. Näin ollen on perusteltua sanoa, että toimialalla on merkitystä aluetalouden kannalta.

Tekemällä samalla säilytettäviin kuntakiinteistöihin energiatehokkuusinvestoinnit on mahdollista saavuttaa jopa 80 prosentin vähennys käyttövaiheen hiilijalanjälkeen.

Tarkoituksenmukaisesti valitut hankintamenettelyt, esimerkiksi sopivan tasoiset referenssi- ja liikevaihtovaatimukset, lisäisivät kilpailua ja mahdollistaisivat eri kokoisten toimijoiden mukanaolon. Onnistuminen hankinnoissa edellyttää kunnilta hankintaosaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä. Hyvä hankintaosaaminen tukee kunnallisten verovarojen järkevää käyttöä.

”Miljoona euroa rakentamiseen työllistää 13–16 henkilöä.”

Jukka Annevirta

toiminnanjohtaja,

Infra Länsi-Suomi ry

Markku Leppälehto

aluepäällikkö,

Talonrakennusteollisuus ry, Satakunta