Hyvinvointivaltiomme tarvitsee nyt velkaa

Koronapandemian vaarallisuus ei ole keskuudestamme poistunut. Huolestuneisuus kasvaa kun siirrymme elvytysvaiheeseen. Miten elvytämme talouttamme niin että talous ja terveys pysyvät tasapainossa?

EU-maiden johtajat hyväksyivät suuren tukipaketin. Se on historiallinen.

EU:n kaikissa valtioissa on tapahtunut hirvittävä velkaantuminen. Suomessa pandemiavelkamme nousee noin 20 miljardiin euroon. Näin on pyritty ehkäisemään konkurssit sekä autettu työttömiä.

Tulee vaihe, jossa velan ottaminen pitää lopettaa ja talouttamme on sopeutettava. Talousasiantuntijoiden mielestä ainakin vuosi 2021 menee elpymisessä.

Vihriälän työryhmä lähti siitä, että sopeuttaminen tulee alkaa viimeistään 2023. Asiantuntijat pitävät työryhmän raporttia monin osin hyvänä pohjana päätöksen teolle. Raportissa sopeuttamistoimina esitetään kulutusveron korotuksia, menosopeutuksia ja rakenneuudistuksia.

Raportissa korostuu vähähiiliset ja ekoloogiset tavoitteet. EU:n avustuksien saannin edellytys painottuu myös tähän. Suomen taloutta on muutettava voimakkaammin myös tähän suuntaan. Raideinvestointeja, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä koulutuksen tukeminen vie taloutemme uudistamista niin lyhyellä kuin pitkällä ajanjaksolla oikeaan suuntaan.

Vihriälän työryhmän raportissa väitetään, ettei tuloveroja voida korottaa, koska se heikentää taloudellista toimeliaisuutta. Tästä ollaan eri mieltä. Progressiivisella tuloverojen korottamisella vähennetään tuloeroja. Kulutusverojen korottaminen kohdistuu haitallisemmin pienituloisiin, samoin tekee eri tukien leikkaukset.

Hyvinvointivaltiomme säilyy pienellä tuloverojen korottamisella. Näin tuloverojen korotus sekä kulutusverojen pieni korotus toisi valtion kassaan miljardeja euroja. Suomi elvyttää yrityksiä ja kuntia.

Kun talous saadaan kuntoon, se helpottaa nykyisen tasoisen hyvinvointipalvelujen ja sosiaalietuuksien ylläpitoa ja luo edellytyksiä niiden parantamiseen.

Välittömästi on toteutettava hallituksen suunnitelmien mukai- nen sote-uudistus ja aloitettava sotu-uudistus eli sosiaaliturvamme uudistaminen. Näillä uudistuksilla edistämme kansantaloutemme kuntoon saattamista.

Markku Palonen