Ihminen muistaa kynällä kirjoitetun paremmin

Teknologia on kehittynyt hurjaa vauhtia. Se on koko ajan yhä enemmän läsnä meidän arjessamme. Älylaitteiden helppo saatavuus ja kätevyys on nostattattanut niiden suosiota muun muassa kouluissa. Mutta onko älylaitteet välttämättä paras ratkaisu juuri opiskeluun vai tukahduttaako kone opiskelun luovuuden?

Kallistun itse enemmän jälkimmäistä väitettä kohden.

Tietokonetta pitää osata käskyttää. Se vaatii ja tarvitsee oikeat komennot toimiakseen. Kun tietokoneella ruvetaan luomaan jotain uutta, syntyy uudet ideat jo ennalta ohjelmoidulle alustalle. Älylaitteissa on myös enemmän opiskelua häiritseviä tekijöitä, kuten mainokset, eri viihdesovellukset jne.

Paperi ja kynä on mielestäni kenties primitiivisempi, mutta myös neutraalimpi yhdistelmä ilman häiriötekijöitä. Kuka tahansa osaa piirtää paperille. Se on lähtökohtana helpompi suunnittelualusta kuin tietokone.

Koulunkäynti on kaikille erilaista. Osa tekee mieluusti muistiinpanot paperille, kun taas toiset tekevät kaiken tietokoneelle.

Tieteellisesti on tosin todistettu, että ihminen muistaa kynällä kirjoitetut asiat paremmin. Mutta miten käy, kun kokeet ja kirjoitukset alkavat olla kaikki digitaalisena? Pitäisikö opiskelijalla olla oikeus saada päättää missä muodossa kokeen suorittaa?

Olen itse sitä mieltä että kyllä. Meillä kaikilla on erilaiset intressit ja lähtökohdat opiskeluun, jolloin on tärkeää huomioida opiskelijan vahvuudet. Jollain koneen käyttö on varmempaa kuin toisella. On tosin hyvä asia, että kokeisiin saa ottaa kynän ja suttupaperia, vaikka lopulliset vastaukset siirretäänkin koneelle.

Digitalisoituminen tuo kuitenkin monia käytännön hyötyjä. Ainekirjoitusten muokkaaminen on huomattavasti helpompaa, kun se on kirjoitettu koneella. Myös kokeiden tarkistaminen on varmempaa, kun eri käsialoja ja tuhruja ei enää kokeissa näy.

Suurin huoli kuitenkin itselläni koneella työskennellessäni on matemaattisissa aineissa. Ne vaativat paljon konemaista osaamista, jonka itse olen kokenut häiritseväksi tehdessäni matemaattisia tehtäviä digitaalisesti.

Koneelle laskujen kirjoittaminen on myös hyvin hidasta, sillä laskut vaativat hyvin pikkutarkkaa tietoa, jolloin kone tuntuu pelkältä hidasteelta työskentelyssä (laskintoimintoja lukuun ottamatta). Ehkä uusien asioiden tuoma epävarmuus on lopulta ainoa syy sille, miksi digitalisoituminen herättää itsessäni ja muissa niin ristiriitaisia tunteita.

Aarni Halonen