Ihmiskokeita ja perusoikeuksien loukkauksia tuulivoimalla?

Otsikko vaatinee selityksen. Sitä varten olen kerännyt joukon asioita, joiden pohjalta otsikon kysymys on perusteltavissa.

Valtiolle on annettu tavoitteeksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Nyt tuntuu, että se tehdään tuulivoimaa rajusti lisäämällä hinnalla millä hyvänsä, vaikka muitakin vaihtoehtoja tavoitteeseen pääsemiseksi on pilvin pimein.

Tuulimyllyjen rakentamista ja niiden energiantuotantoa avustetaan niin massiivisesti, että myllyjen pyörittäminen on varmasti yrittäjille kannattavaa. Tuki on niin suurta, että se vääristää jo koko energia-alaa.

Tuulipuistoja on kaavoitettu maakuntakaavoihin hyvinkin ahtaisiin paikkoihin.

Isojen tuulimyllyjen tiedetään aiheuttavan värähtelyenergiaa (ääntä) hyvin laajalla taajuuskirjolla, joka alkaa hyvinkin matalista äänistä (infraääni) ulottuen korkeissa äänissä ns. ultra-ääniin.

Pitkäkestoinen vaikutus hankalaa

Matalataajuinen värähtelyenergia on ongelmallinen, koska se saa kudokset resonoimaan ja sen pitkäkestoinen vaikutus riittävän voimakkaana on kudoksille tuhoisa. Lisäksi infraääni kulkeutuu lähes vaimentumatta todella pitkiä matkoja ja sen vaimentaminen on erittäin hankalaa normaalein rakennusteknisin keinoin.

Ennen on väitetty, ettei infraääni vaikuta ihmiseen, koska sitä ei kuule. Nyt saksalainen, erittäin arvostettu ja riippumaton tutkimuslaitos Max Planck Instituutti (mm. 18 Nobel – palkintoa) on tehnyt yhdessä Saksan kansallisen mittaustekniikan keskuksen PTB:n kanssa tutkimuksen infraäänien vaikutuksista kuuloon. Yksiselitteisenä tuloksena on, että infraäänen värähtely vaikuttaa kuuloelimissä, vaikka ihminen ei pysty sitä kuvailemaan ja erittelemään tarkemmin. Kyseisen tutkimuksen tulos tukee muualla maailmassa tehtyjä tutkimuksia ja kokemuksia. Myös Suomessa tuulipuistoalueilta saadut kokemukset ja alueella asuvien ihmisten kertomukset tukevat näitä nyt tieteellisesti todennettuja faktoja.

Planckin tutkimus ei keskittynyt niihin terveydellisiin vaikutuksiin, joita pitkäaikainen alttiina olo aiheuttaa. Maailmalta saatujen kokemusten ja tilastollisten selvitysten pohjalta kuitenkin tiedetään matalataajuisen äänen aiheuttavan tuulipuistojen vaikutusalueilla asuvien ja niillä pitemmän aikaa oleilevien ihmisten ja kyseisillä alueilla laiduntavien eläinten terveydentilan muutoksia, joita ovat mm. kuukautishäiriöt, tilastollisesti merkittävästi lisääntyneet keskenmenot, hermostolliset häiriöt, infarktit, unettomuutta ja siitä johtuvat sairaudet, munuaisten ja muiden sisäelinten toimintahäiriöitä, hedelmättömyyttä etc.

Kiinteistöjen arvot alenevat

Tuulimyllyjen läheisyys alentaa myös kiinteistöjen arvoja ja käyttökelpoisuutta, joten samalla loukataan voimakkaasti yhtä yhteiskunnan toimeliaisuuden peruskannustetta eli omistusoikeuden loukkaamattomuutta.

Päättäjät ja kaavoittajat ovat, tai ainakin heidän pitää asemansa perusteella olla, tietoisia edellä luetelluista asioista. Tästä huolimatta ahneuden ohjaama meno jatkuu.

Näiden lähtötietojen pohjalta on helposti vedettävissä sellainenkin johtopäätös, että Suomessa tehdään valtion rahoituksella tietoisesti ihmiskokeita tuulivoimapuistojen vaikutusalueella asuvilla ihmisillä.

Meitä, jotka kärsimme nykyisin harjoitetusta tuulivoimapolitiikasta, kiinnostaa ne perustelut, ne vahvat argumentit, jotka oikeuttavat nykyisen toiminnan. Päättäjät varmaan antavat selvityksen mielellään ja tulevat julkisuuteen argumenteista kertomaan.

Sillai oikke