Ihmisvelvollisuus on yhteisen tulevaisuuden turvaamista

Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteeri Antonio Guterresin tällä viikolla YK:n yleiskokouksessa kuuluttama hälytys kuilun partaalla olemisesta on todella vakavasti otettava varoitus siitä, mihin maailma on menossa. Hänen luettelemansa uhkatekijät – koronapandemia, ilmastokriisi, eriarvoistuminen, epäluottamus, aseelliset konfliktit sekä disinformaation levittäminen – ovat jatkuvasti olemassa ja valitettavasti pahenemassa.