Ikääntyneiden kuntoutukseen tarvitaan valtion tuki

Suomen kansalaisista yli 800 000 on ikääntyneitä, eli yli 70-vuotiaita. Koronaviruspandemian vuoksi heitä on kehotettu välttämään fyysisiä lähikontakteja muiden ihmisten kanssa. Tällä hetkellä rajoituksia ollaan lieventämässä, mutta ikääntyneille suositellaan edelleen mahdollisuuksien mukaan lähikontaktien välttämistä, kuitenkin omaa harkintaa noudattaen.

Pitkäaikainen eristyksissä oleminen alleviivaa niitä ongelmia, joita Suomessa on ollut jo ennen koronavirusta. Ikääntyneet ovat usein yksinäisiä ja liikkuvat terveyteensä nähden liian vähän. 75 vuotta täyttäneistä vähintään kolmanneksella on vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä.

Ikääntyneet tarvitsevat poikkeusolojen vuoksi entistä enemmän toimintakykyä tukevia kuntoutuspalveluita. Lähtökohtaisesti kuntoutus on terveydenhuollon peruspalvelu, joka kuuluu kunnan järjestämisvastuulle. Valtio on kuitenkin rahoittanut kansalaisten kuntoutusta esimerkiksi Kelan asiakkaille ja sota-aikana rintamalla palvelleille. Pandemian vuoksi jokainen ikääntynyt ansaitsee nyt valtion tukea toimintakykynsä säilyttämiseksi. Kuntien taloustilanne ei tule mahdollistamaan riittävän laajoja kuntoutuspalveluita nykytilanteessa, koska resurssit olivat niukat jo ennen pandemiaa.

Suomen Fysioterapeutit toivoo valtion rahoittavan jokaiselle yli 70-vuotiaalle kansalaiselle kuntoutuksen palvelusetelin, joka sisältää henkilön toimintakyvyn arvion sekä sen pohjalta tarpeelliseksi katsotun määrän yksilöllistä kuntoutusta. Palvelusetelillä ikääntynyt ostaa kuntoutuspalvelun paikallisesta kuntoutusyrityksestä. Näin tuetaan ikääntyneiden toimintakyvyn lisäksi erittäin vaikeassa asemassa olevia kuntoutusalan yrityksiä, joiden toiminta on kärsinyt pandemian vuoksi tehdyistä rajoituksista. Suomalaisissa kuntoutusalan yrityksissä on erittäin vahva osaaminen, jota meillä ei ole varaa menettää.

Palvelusetelin arvon tulee olla vähintään 500 €, jolloin kokonaiskustannukset ovat noin 500 miljoonaa euroa. Summa kohdentuu pandemian vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville kuntoutusalan yrityksille. Kuntoutuksen tukeminen maksaa itsensä nopeasti takaisin, koska sillä voidaan välttää raskaampien terveyspalveluiden käyttö. Ehdottamamme palvelusetelin hinta vastaa noin kolmea hoitopäivää terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Eduskunnalta tarvitaan nyt nopeaa reagointia ehdotukseen. Ikääntyneiden toimintakyky on jo heikentynyt poikkeusolojen vuoksi, kuntoutusalan yrityksissä ovat käynnissä mittavat lomautukset ja osa yrittäjistä on joutunut lopettamaan toimintansa kokonaan. Palvelusetelin käyttöönotto voidaan toteuttaa nopeasti hyödyntäen jo olemassa olevia rahoitusmalleja.

Juho Korpi

Kehittämisasiantuntija, Suomen Fysioterapeutit ry