Inflaatio ja energia ovat ykköshuolet

Suomalaisten ykköshuoli, inflaatio, näkyy muun muassa nousseena ruuan hintana.
Suomalaisten ykköshuoli, inflaatio, näkyy muun muassa nousseena ruuan hintana. Kuva: Juha Sinisalo

Inflaatio ja energia ovat kansalaisten ykköshuolenaiheet nykyisessä tilanteessa. Rahan arvon laskusta olemme eniten huolissamme.

Peräti 84 prosenttia vastaajista nimesi inflaation, kun suomalaisilta kysyttiin lähiaikojen uhkatekijöistä.

Heti perään tulivat huolenaiheina energian hinta ja energian riittävyys. Ne huolettivat 82 prosenttia vastaajista.

Tulokset ovat Kunnallisalan kehittämissäätiön julkistamasta tuoreesta tutkimuksesta.

Ei ole ihme, että kolme neljäsosaa vastaajista poimii juuri nämä uhkat kärkeen vallitsevassa maailmantilanteessa.

Elämme sähkökriisin ja ruokakriisin keskellä. Kohonnut sähkön hinta on moninkertaistanut ihmisten sähkölaskut.

Elintarvikkeet olivat lokakuussa lähes 16 prosenttia kalliimpia kuin vuosi sitten. Tilastokeskuksen mukaan eniten ovat kallistuneet jauhot, munat ja kahvi.

Kärkihuolet ovat samat kaikissa väestöryhmissä. Edes nuoret eivät olennaisesti poikenneet keskiarvosta.

Inflaatio ja energia ovat kärjessä selvästä syystä. Uhkat kohdistuvat suoraan omaan kukkaroon. Ne ovat konkreettisia ja välittömiä.

Seuraaville sijoille ihmiset nostivat jo muitakin huolia.

Murhetta kannetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden riittämättömyydestä, moni ehkä omakohtaisesta kokemuksesta.

Samalle sijalle huolien jonossa sijoittui varsin odotetusti Venäjä.

Suomalaisista 77 prosenttia on erittäin tai melko huolissaan Venäjän sotilaallisista toimista ja painostuksesta.

Suomen velkaantuminen on listalla seuraavana.

Sitä voi sen sijaan ihmetellä, että ilmastonmuutos jää melko kauas taakse.

Vain 59 prosenttia tutkimukseen vastanneista nimesi huolen ilmastonmuutoksen seurauksista huolilistalleen.

Ilmastonmuutosta koskevan ahdistuksen edelle menivät muun muassa huoli työttömyyden lisäämisestä sekä huoli korkotason noususta.