Invalidivähennys poistumassa

Vähennyksellä ei ole suurtakaan merkitystä vammaiselle. Vähennyksen määrä on käytännössä 20–40 euroa.

Nyt sekin poistetaan 2023, mikä on hyökkäys invalidejä ja vammaisia kohtaan.

Vastaava summa laitetaan käytettäväksi vammaisten sote-palveluihin eli pohjattomaan kassaan. Maassamme on erittäin suuri joukko invalideja ja vammaisia, jotka näin jäävät tämän oikeuden ulkopuolelle.

Invalideille on tehty heikennyksiä jo aiempina vuosina. On mielessä vammaiselle aloittavalle yrittäjille annettava valtion lainantakaus, joka lopetettiin 90-luvun lopulla. Sillä voisi työllistyä nykyäänkin joku vammainen, joka on vaikeasti työllistyvä.

Lainan korosta maksoi silloin puolet Kela, mutta Kela ei nähnyt vammaisyrittäjiä tarpeelliseksi.

Invalidirahan poistaminen tapahtui viime vuosituhannen vaihteessa. Tämäkin oli mukava tuki työssäkäyvälle invalidille.

Rahan voisi käyttää mm. liikkumisen helpottamiseksi, tai joillekin muuhun ei yhteiskunnan tukemaan elämisen laadun parantamiseen.

Toivottavasti saataisiin kevään eduskuntaan edustajia, jotka näkevät nämä historialliset huononnukset.

Tuossa kolme esimerkkiä, ja muitakin löytyy.

Pertti Pokki

CP -vammainen, Laitilan kaupunginvaltuuston 1. vpj