Investointi, joka kannattaa

Koulujen ja oppilaitosten kesälomien alkuun on aikaa enää vajaat kaksi kuukautta. Kesätyöpaikka on monella nuorella jo taskussa, mutta edelleen moni sitä vielä etsii.

EK:n kesätyökyselyiden perusteella kahden edellisen koronakesän aikana yrityksissä on menetetty yhteensä 70 000 kesätyöpaikkaa.

Tuleva kesä näyttää kuitenkin valoisammalta, kun EK:n jäsenyritykset ennakoivat palkkaavansa jopa 120 000 kesätyöntekijää.

Kunnissa ja kuntayhtymissä on tarjolla noin 50 000 kuntien itsensä tarjoamaa tai tukemaa kesätyöpaikkaa.

Nousu kesätyöpaikkojen määrässä on jopa historiallisen suurta, vaikka vielä jäädäänkin hieman koronaa edeltävistä ennätyskesistä. Paluu normaaliin on siis käynnissä myös tällä elämänsaralla.

Nuoret näkevät kesätyöllä olevan paljon vaikutusta ammatinvalinnassa. Miltei puolet nuorisobarometriin 2019 vastanneista koki kesätöillä ja työharjoittelulla olleen melko paljon vaikutusta oman alan valintaan.

Eri toimialoja koskettavassa osaajapulassa onkin tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että nuorilla olisi mahdollisuuksiin saada myönteisiä kokemuksia työelämästä.

Moni kesätyöläinen on huolissaan siitä, että osa kesätyöpaikoista on kovin lyhytaikaisia. Kesätyöt kestävät yleensä viikosta muutamiin kuukausiin.

Lyhytkin kesätyökokemus auttaa kuitenkin seuraavan työpaikan saamisessa. Lyhyet työsuhteet korostuvat erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten kohdalla, joille työllistyminen on muutenkin vaikeampaa.

Esimerkiksi toimintakyvyn rajoite, maahanmuuttajatausta tai perhetaustasta johtuva huono-osaisuus voi vaikeuttaa nuoren ensimmäisen kesätyöpaikan saamista.

Työllisyyden ja kestävien työurien kannalta on tärkeää pitää kaikki nuoret mukana, vahvistaa onnistumisen tunnetta ja osallisuutta yhteiskunnallisena toimijana.

Nuorten kesätyö on investointi, joka maksaa itsensä takaisin niin työnantajille, yhteiskunnalle kuin erityisesti nuorille itselleen.