Isännöinnin hinnankorotus ei ole ilmoitusasia

Tässä maailmantilanteessa toivoisi kaikkien ymmärtävän, että nyt on pitäydyttävä käyttämästä tilannetta väärin. Moni taloyhtiö saa näin loppuvuodesta helposti ilmoituksia hinnankorotuksista monilta tahoilta.

Nyt vetoaisinkin kaikkia tahoja pidättäytymään turhilta hinnankorotuksilta. Meidän tulee kantaa vastuumme ja mahdollistaa mahdollisimman kohtuuhintainen asuminen Raumalla ja Rauman seutukunnassa. Se luo elinvoimaa alueelle ja lisää vetovoimaisuutta.

Jos taloyhtiö saa hinnankorotustiedon, niin hintojen korottamista ei tule taloyhtiössä ottaa kuitenkaan pelkkänä ilmoitusasiana, vaan taloyhtiön hallituksen pitää käsitellä korotusesitys asianmukaisesti.

Isännöinnin tehtävistä sekä palkkioista on sovittu taloyhtiön ja isännöintiyrityksen kesken isännöintisopimuksessa. Palkkioiden muuttaminen on sopimusasia, joten hintojen muutos vaatii molempien osapuolten hyväksynnän.

Korotuksen suuruutta arvioitaessa kannattaa miettiä, onko taloyhtiön hallitus tyytyväinen saamaansa palveluun; hyvästä isännöinnistä kannattaa maksaa, mutta huonoa ei pidä hyväksyä.

Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot määrittävät, että isännöintiyrityksen on annettava sopimushinnan tarkistusehdotus kirjallisesti taloyhtiölle riittävän ajoissa ennen esitettyä hinnantarkistusajankohtaa.

Ellei taloyhtiö hyväksy hinnantarkistusta, sen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti isännöintiyritykselle kuukauden kuluessa tarkistusehdotuksen saapumisesta. Sen jälkeen käynnistyvät mahdolliset hinnantarkistusneuvottelut.

Kohtuuhintaisen asumisen asialla,

Mari Häyhtiö
toiminnanjohtaja, Rauman Kiinteistöyhdistys ry