Itsemurha on iso tabu

Vuosittain lähes 800 suomalaista kuolee itsemurhan kautta. Koko maailmassa tehdään tilastojen mukaan yli 800 000 itsemurhaa joka vuosi.

Se on toiseksi yleisin kuolinsyy 15–29-vuotiaiden keskuudessa liikenneonnettomuuksien jälkeen.

Vuonna 2018 itsemurhan teki Suomessa 810 henkilöä. Miehiä itsemurhan tehneistä oli 618 ja naisia 192.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että jokaista aikuisen tekemää itsemurhaa kohti tapahtuu yli 20 itsemurhayritystä. Itsemurhayrityksiä on Suomessa vuosittain arviolta 10 000–30 000. Tarkkaa määrää on vaikea arvioida, sillä kaikkia yrityksiä ei ilmoiteta viranomaisille.

Ikäihmisten itsemurhakehitys on huolestuttava. Yli 65-vuotiaiden kohdalla itsemurha on vuosittain noin 200 kuoleman kuolinsyy. Arviolta joka toinen päivä ikäihminen tekee itsemurhan Suomessa.

Yksinäisyys, taloudelliset huolet, terveyden heikkeneminen, ja sen myötä pelko joutumisesta yhä enemmän toisten avun varaan, vaikuttavat tähän murheelliseen ilmiöön, totesi kannanotossaan myös raumalainen kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.).

Korona-aikana erityisesti ikäihmisten yksinäisyys on korostunut entisestään, kun sosiaaliset kontaktit ovat jääneet jopa kokonaan pois eristäytymisen takia.

Jokainen itsemurha on suuri tragedia ja menetys. Itsemurhalla on suuri vaikutus myös perheenjäsenen tai muun läheisen ihmisen elämään, sillä läheisen henkilön menettäminen on aina musertava kokemus.

Surun lisäksi kuolintapa voi aiheuttaa stressiä, ahdistuneisuutta, tuskaa ja syyllisyyden-, häpeän- ja vihantunteita. Lisäksi leimautumisen pelko voi estää asianomaista hakemasta apua.

Perheenjäsenen tai muun läheisen itsemurha voi myös laskea läheistään surevan kynnystä itsemurhaan.

Itsemurhien ehkäisy vaatiikin nyt tehostamista ja lisää uusia keinoja. Tärkeintä on herätellä enemmän yhteiskunnallista keskustelua itsemurha-ajatuksista ja itsemurhista, jotta itsemurhavaarassa olevat saisivat tarpeenmukaisen avun ja tasavertaiset palvelut.

Samalla voidaan tukea yhteisöllisyyttä ja ihmisten yhteistä vastuuta toisistaan. Jokainen voi auttaa itsemurhavaarassa olevaa syyllistämättä ja inhimillisesti.