Joidenkin on kannettava vastuu Huoltovarmuuskeskuksen vaarallisista laiminlyönneistä

Suomen kansalle on järkyttävällä tavalla selvinnyt, ettei Huoltovarmuuskeskuksen hankintojen toimintamalli täytä edes liiketoiminnan peruskriteereitä, puhumattakaan liiketoiminnan eettisistä vaatimuksia.

HVK:n ja hallituksen edustajien hätäselitys epäonnistumiselle on, että ”markkina on kuin Villi Länsi”. Mutta edes se ei ole selitys sille, etteikö keskuksen olisi pitänyt noudattaa äärimmäistä huolellisuutta koko hankintaprosessissa.

Huolellisuus on ollut salaperäisen Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta kaukana. Nyt tiedämme sen toiminnasta sen, että keskuksella on suojavarusteita, joiden parasta ennen -päiväys on mennyt ja että ainakin sen viimeisin kauppa oli fiasko, joka pitää purkaa ja pitää jopa harkita rikosilmoituksen tekemistä.

Huoltovarmuus tarkoittaa välttämättömien taloudellisten toimintojen turvaamista poikkeusolojen ja vakavien häiriöiden varalta. Tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitäminen ja kehittäminen ja siihen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Yhteiskunnan toiminnot haavoittuvat välittömästi kun yleinen terveys vaarantuu.

Tämä on nyt koettu ja Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan johdosta yhteiskunnalle koituva jälkilasku tulee olemaan vieläkin korkeampi – aivan eri mittasuhteissa kun menetetyt miljoonat. Tämän lisäksi on toiminnalla vaarannettu terveyttä ehkä aiheutettu ylimääräisiä kuolemia ja pidennetty palautumisaikaa normaaliin elämään.

On sanomattakin selvää että Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Tomi Lounemaan tulee vetää pikaiset johtopäätökset toiminnastaan. Myös Huoltovarmuuskeskuksen hallitus osoittaa räikeää vastuuntunnon puutetta ja välinpitämättömyyttä, kun se siirsi oman kokouksensa pääsiäisen jälkeiseen aikaan. Myös hallituksen asemaa tulee arvioida.

Huoltovarmuuskeskus on valtionhallinnon alainen osakeyhtiö, joka on syyllistynyt kansalaisten turvallisuuden ja terveyden vaarantamiseen. Se kuuluu työministeri Tuula Haataisen alaisuuteen ja vastuulle. Myös hänen tulee vetää johtopäätökset koskien omaa asemaansa valtioneuvoston jäsenenä. Pääministeri Sanna Marin on ottanut kriisinhallinnassa vahvan johtajuuden ja tuonut jatkuvasti esille turvallisuusaspekteja, jonka piiriin tämäkin skandaali keskeisesti kuuluu. Onko hallituksen sisäinen valvonta ja kommunikaatio pettänyt?

Huoltovarmuuskeskuksen toimintoja tulee välittömästi ryhtyä tervehdyttämään ja sitä kautta palauttamaan kansalaisten luottamusta. Tämän tulee perustua huolellisesti tehtyyn erikoistilintarkastukseen ja ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijaryhmän arviointiin.

Selvitysten jälkeen on pikaisesti syytä harkita rakenteiden ja toimintojen uudelleen määrittelyä. Vaikka toimitusjohtaja kantaa ensisijaisen vastuun, on erityistä huomiota kiinnitettävä myös hankintaorganisaatioon ja sen toimintatapoihin. Kaikki vireillä olevat ja suunnitteilla olevat hankinnat tulee välittömästi uudelleen arvioida.

Harry Harkimo
Kansanedustaja, Liike Nyt