Jokainen lapsi on ainutlaatuinen

Kuluvaa viikkoa vietetään lapsen oikeuksien teemaviikkona ja keskiviikkona liputettiin Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä.

Teemaviikon tarkoituksena on lisätä lapsen oikeuksien toteutumista.

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja jokaisella on oikeus olla oma itsensä.

Teemaviikko nostaa lasten oikeudet valokeilaan yhdeksi viikoksi. Kalenterivuodessa viikkoja on 52. Niistä jokaisena pitää huomioida lapsen oikeudet.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Suomessa se on ollut voimassa vuodesta 1991.

Vuosien varrella lasten asema ja oikeudet ovat erityisesti länsimaissa kehittyneet isoin harppauksin.’

Kasvanut varallisuus on helpottanut elämää ja tuonut lisää elämänlaatua, mutta samalla myös lisännyt epätasa-arvoisuutta.

Köyhimpien maiden lasten tilanteessa on vielä valtavasti parannettavaa.

Asuipa lapsi sitten pohjoisessa tai etelässä, idässä tai lännessä, hänelle hoiva ja läheisyys ovat keskeisiä perustarpeita.

Lapsella tulee olla rinnallaan häntä rakastavia ja hänestä huolehtivia ihmisiä.

Keskeistä on, että hän iästä, sukupuolesta ja asuinpaikasta riippumatta tuntee olevansa turvassa ja hänestä välitetään.

Hänen tulee voida tuntea kuuluvansa johonkin.

Tunne jäämisestä ulkopuolelle on musertavaa. Se voi vaikuttaa elämänpolkuun vuosia myöhemmin.

Iästä riippumatta jokaisen ihmisen persoonallisuuden ja identiteetin kunnioittaminen kuuluu hänen perusoikeuksiinsa.

Sopimuksen velvoitteet pitäisi ottaa huomioon arkisessa päätöksenteossa ja ratkaisuissa.

Lapsilla tulisi olla mahdollisuus ilmaista näkemyksensä häntä koskevissa asioissa.

Sen pitäisi tarkoittaa, ettei lapsen näkemystä häntä koskevissa asioissa tulisi vähätellä.

Hänellä on sopimuksen mukaan oikeus osallistua ja vaikuttaa elämäänsä koskeviin toimiin.

Siksi viime aikoina esiin nostettu velvoite lapsivaikutusten arvioinnista päätöksiä tehtäessä pitäisi olla vallan muuta kuin rasti ruudussa.