Jokaisella on oikeus totuuden mukaiseen tietoon

Kiitos Marjo Justenille kuntatyön ja sen tekijöiden puolella olevista kirjoituksista. Rauman kaupunginhallitus on lähtenyt, tosin äänestäen, käsittämättömälle tielle sosiaali- ja terveyspuolen puhtaus- ja ruokapalveluiden ulkoistamisesityksessään. Arvostusta työntekijöitä kohtaan ei ole jäljellä. Esitys on järjetön, säästöjä ei tule syntymään, vaan päinvastoin. Pilkkomisesitys kaventaa yhteistyön mahdollisuuksia koko puhtaus- ja ruokapalveluissa.

Tosin kaupunginvaltuuston kokous on edessä, jossa asiasta lopullisesti päätetään. Vielä elän toivossa, että asia päätyy parhain päin.

Marjo Justen on saanut Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtajalta kohtuutonta, totuuden vastaista arvostelua ja kritiikkiä osallistumisesta VVR:n ohjausryhmään henkilöstön varaedustajana, mielipidekirjoituksista ja sittemmin JHL:n työtaistelutoimiin päättymisestä, viimeksi Satakunnan Ylen haastattelussa.

Yhteistoimintalaki ja henkilöstön edustajana toimiminen lienevät täysin tuntemattomia monille tai ainakin ko. puheenjohtajalle. Tässä tilanteessa jokaisella on oikeus totuuden mukaiseen tietoon. VVR:n ohjausryhmään käynnistyessä henkilöstön varaedustajaksi nimetty Marjo ei ollut vielä saanut kutsua kokoukseen, jossa oli mm. päätetty, että kokousasioista ei puhuta ulkopuolella.

Virkamiehiltä ja luottamushenkilöitä oli unohtunut jo tässä vaiheessa Rauma Tarina - strategian avoimuus ym. arvot. Tämän kokouksen jälkeen oli päätetty antaa henkilöstön varaedustajalle myös lupa osallistua kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeuksin. Sääntöhän menee niin, muissakin kokouksissa, ettei varaedustaja esim. äänestä, jos varsinainen edustaja on paikalla.

Kokoukset olivat siis salaisiksi julistetut, edes henkilöstön varaedustajalla ei ollut mahdollisuutta toteuttaa tehtäväänsä kuten olisi kuulunut eli viedä kokouksissa käsiteltyjä asioita muiden järjestöjen luottamusmiehille ja henkilöstölle, kuulla heitä ja keskustella heidän kanssaan.

Täysin väärin ja epäreilua on syyllistää henkilöstön varaedustajaa nyt syntyneestä tilanteesta, kun vihdoinkin asiat tulivat julkisiksi.

Kaiken lisäksi meillä jokaisella on vapaus mielipiteeseen ja oikeus puolustaa sitä minkä oikeaksi näkee ja tietää.

Erja Starck

Julkisten ja hyvinvointialojenliitto JHL ry:n hallituksen jäsen