Joku sähköenergian hinnassa mättää

Sähköä kulutettiin Suomessa viime vuonna noin 86 terawattituntia (TWh). Eniten sähköä kulutti teollisuus, hieman yli 40 TWh ja toiseksi eniten kotitalous ja maataloudet, yhteensä 24 TWh. Palvelut ja julkinen talous kulutti kokonaismäärästä energiaa noin 21 TWh.

Sähköä Suomessa taas tuotettiin yhteensä noin 69 TWh ja ulkomailta sitä tuotiin vähän yli 17 TWh. Kotimaista energiaa saatiin siis seuraavasti: ydinvoima 37 TWh, vesivoima 15 TWh, biomassa 14 TWh, tuulivoima 8 TWh ja fossiilisiksi luetut energialähteet tuottivat yhteensä noin 9 TWh.

Kotitalouksien sähkönkulutus laskee tunnetusti kesäaikana reippaasti. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa, jonka energiankulutus on vuositasolla noin 20 MWh, sähköä kuluu kesäaikana keskimäärin noin 10 prosentin verran siitä mitä sitä kuluu talvikuukausien aikana.

Kesän kynnyksellä Olkiluoto 3 aloitti toimintansa Eurajoella ja voimalaitos on nyt pukannut sähköä verkkoon puoliteholla eli noin 800 MW:n verran. Vallitsevassa maailmantilanteessa kaikki sähkölaitokset Suomessa tuottivat myös kesäkuukausien aikana energiaa sen verran kuin kykenivät.

Kun mukaan lasketaan Olkiluoto 3, niin ydinvoimalla sähköä oli mahdollisuus tuottaa kesäkuukausien aikana 2,8 TWh, vesivoimalla 1,3 TWh, biomassalla 1,1 TWh, tuulella 0,7 TWh ja fossiilisilla vajaat 0,8 TWh.

Yhteensä kotimaista energiaa tuotettiin yhden kuukauden aikana noin 6,7 TWh:n verran. Samaan aikaan teollisuus kulutti sähköä 3,3 TWh, palvelut ja julkinen talous yhteensä 1,5 TWh. Mikäli ajatellaan, että kotitalouksien energian kulutus on kesäaikana noin 10 prosenttia talvikauden kulutuksesta, niin silloin kotitaloudet kuluttivat energiaa kesäkuukauden aikana noin 0,2 TWh.

Yhteensä Suomi siis kulutti noin 5 TWh energiaa eli 1,7 TWh vähemmän kuin energiaa samaan aikaan tuotettiin. Mitä tällaisella ylijäämäenergialla tehtiin? Sähkön hinta ei ainakaan laskenut eli kuluttajat eivät päässeet nauttimaan tästä.

Olkiluodon voimalat OL1 ja OL2 tuottavat sähköenergiaa noin 14 TWh verran vuodessa. TVO:n liikevaihdosta nähdään, että he myyvät sähkön osakasyhtiöille noin 25 euron megawattitunnin hinnalla. Kuluttaja ymmärtää summan paremmin kuin sanotaan, että sähkön hinta on silloin 2,5 senttiä kilowattitunnilta.

Mutta tällä hinnalla voimalaitokset tuskin myyvät sähköä pörssiin, vaan voivat saada siitä moninkertaisen hinnan. Suomalaiset energiantuottajat hierovat tällä hetkellä käsiään, koska saavat ylijäämäenergiastaan pörssihinnan. Mikäli yllä mainittu laskelma pitää kutinsa, niin Suomi tuottaa kuukaudessa ylijäämäsähköä noin 1,7 TWh:n verran ja esimerkiksi 30 sentin pörssihinnalla tämä tarkoittaa sitä, että kesäaikana energiayhtiöiden kassaan kilahtaa rahaa 510 miljoonan euroa joka kuukausi.

Edellisestä syntyy väistämättä ajatus, että pörssisähkö on uusi piilovero, jonka avulla sähköntuottajat kykenevät paikkaamaan taseitaan. Ketä sitten viime kädessä pääsee nauttimaan näistä ”pörssiveron” tuotoista”. Helsingin kaupunki todennäköisesti kiittää, koska Helsinki Energia eli HELEN joutunee tulouttamaan rahat kaupungille.

Sen sijaan voidaan kysyä mitä muut energiayhtiöt tällä rahalla tekevät. TVO:lla toki menee vuosia ennen kuin saavat paikattua OL3:n aiheuttaman miljardien tappion. Sen sijaan muiden kuntien omistamien energiayhtiöiden kohdalla sopii toivoa, että näin tienatut rahat pysyvät Suomessa eikä lähdetä ostamaan energiayhtiöitä Saksasta tai Venäjältä.

Toivon todella, että olen väärässä edellisten laskelmieni kanssa.

Jouni Suominen

Rauma