Jos ei rahat riitä – jukolauta

USA:n vaaleihin sekä muihin USA:sta tuleviin uutisiin kulminoituvat amerikkalaisen unelman sekä demokratian irvikuvat. Kingin, ”I Have a Dream”, siirtyy yhä kauemmas.

Poliisiväkivallan käyttö, köyhyyden lisääntyminen ja yhteiskunnan kahtiajakautumisen syveneminen, eriarvoisuus tulonjaossa sekä oikeusasteissa, kuvaavat amerikkalaisen yhteiskunnan toimintaa ja arvoja.

Joidenkin tahojen USA:n kritiikitön ihannointi herättää kysymyksen, haluammeko tuollaisen mallin Suomeen. Ehkä emme. Itse haluan uskoa tieteen ja sivistyksen voittoon sekä oikeusvaltion vahvistumiseen.

Suomessakin tarvitaan muutoksia. Suomalaisena minusta tuntuu että oikeusasteiden alennusautomaatit ja kartellien toimien vahvistamiset heikentävät kansalaisten oikeusturvaa ja uskoa oikeusvaltion perusteisiin.

On tärkeää, että havahdumme esimerkiksi verojen välttelyn tai verotietojen piilottelun rikkovan perustuslain tarkoittamaa yhdenvertaisuutta.

On tilastollinen tosiasia, että 78 prosenttia suomalaisista elää taloudellisessa niukkuudessa, jopa suoranaisessa köyhyydessä. Yhteiskunnallisesti erityisen huolestuttavaksi tilanteen tekee rahan arvon lasku. Vuoden 2002 euron arvo puolittuu vuoteen 2037 mennessä.

Samalla asumisesta ja yhteiskunnan ylläpitämisestä vähävaraisimmat maksavat kohtuuttoman suuren osuuden. Koska vauraimpien suurin taloudellinen hyöty on, että vähävaraisin elättää itsensä työstään saamilla tuloilla, yhteiskunnallisille muutoksille on selkeä tarve.

Edellä oleva sekä COVID-19 pandemia pakottavat avaamaan uusia näkökulmia talouteen, kohtaamaan inflaation seuraukset, uusimaan verotusta maksukyvyn mukaiseksi sekä keskittymään yhteiskunnan toiminnalliseen ytimeen.

Jos ei rahat riitä, se on jukolauta uhka yhteiskunnalle ja markkinataloudelle. Näin on kirjoitettu.

Yrjö A. Palosuo
tietokirjailija, YTT