Jotain on tehty myös oikein

Raumalaiset ovat nykyään tyytyväisempiä kotikaupunkiinsa kuin yhdeksän vuotta sitten. Asian paljasti kuntalaiskysely, joka edellisen kerran teetettiin vuonna 2012.

Tulokset kertovat, että jossain on onnistuttu. Raumalaisten tyytyväisyys on lisääntynyt muun muassa hammaslääkäripalveluihin, lasten leikkipaikkoihin ja vanhusten kotihoitoon.

Myös pientalotonttien ja vuokra-asuntojen saanti sekä yleisten alueiden siisteys on vastaajien mielestä aiempaa parempi.

Kyllä kaupunkilaiset hereillä ovat. Muun muassa hammashoitoon pääsy on kohentunut harppauksin, keskeisiä leikkipuistoja on uudistettu ja omakotitontteja on riittänyt.

Aiheesta kumpuaa varmasti tyytymättömyyskin. Raumalaisten vastaukset kertoivat, että eniten tyytyväisyys on vähentynyt kansalaisopistoa, vesistöjen puhtautta ja ammatillista koulutusta kohtaan.

Kansalaisopisto on ollut viime vuosina heittopussina keskeneräisen tilakysymyksen vuoksi. Ratkaiseva parannus tulee Karin kampuksen myötä.

Vesistöjen puhtaudessa Itämeren heikko tila sekä Eurajokea koskeva uutisointi heijastuvat väistämättä raumalaisten vastauksiin.

Ammatillisen koulutuksen kohdalla taustalla lienee amisreformi, jota on ollut monen vaikea ymmärtää.

Kyselystä löytyvät myös raumalaisten kestotyytymättömyyden aiheet.

Heikoimmat arvosanat menevät vähemmän yllättäen julkiselle liikenteelle, terveyskeskukselle ja vanhusten laitoshoidolle.

Parhaimmat arvosanat eivät nekään hätkähdytä. Kärjessä ovat kirjastopalvelut, pelastustoiminta, asuinalueiden turvallisuus sekä kuntoradat ja reitit.

Täyden kympin asuinpaikaksi ei varmasti yhdestäkään paikkakunnasta ole. Rauma on silti oikealla tiellä.

Aiemmin Rauman asuinkuntaindeksi oli 3,43, kun asteikko on yhdestä viiteen. Tuoreimmassa mittauksessa ollaan jo 3,57:ssä.

Raumalaisten kokonaistyytyväisyys on siis kohonnut. Kyselyn tulokset antavat eväitä uuteen vuoteen. Kohentaa pitää sitä, missä ollaan kehityksestä perässä ja ylläpitää sitä, mikä on jo kunnossa.